skip to Main Content

INZ: Obavještenje klijentima o prestanku izdavanja dokumenta “Interpretacija rezultata”

Poštovani klijenti,

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavila je dokument “Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu”.

Cilj Smjernica jeste pomoć subjektima u poslovanju s hranom (SPH) u općem razumijevanju zahtjeva iz Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

S obzirom da novo izdanje smjernica uključuje izmjene u odnosu na prethodno u smislu odabira mikriobioloških parametara, različitu kategorizaciju hrane kao i kritične limite i referentne vrijednosti, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u okviru službi koje rade poslove uzorkovanja i analize hrane, započeo je proces usklađivanja internih procedura sa navedenim izmjenama.

Sve navedenom podliježe reorganizaciji u tehničko-operativnom dijelu, softverskim promjenama, obrascima i drugo.

S tim u vezi obavještavamo sve naše klijente da dalje ne možemo izdavati dokument “Interpretacija rezultata” na izvještaj o uzorku koji je do sada išao kao prilog nalazu u okviru usluge mikrobiološka analiza paket,

Napominjemo, same mikrobiološke analize ne mogu garantovati sigurnost hrane, pa se za podršku sistemima dobre higijenske prakse (DHG) i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) trebaju koristiti Smjernice o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Za sve dodatne upite i nejasnoće stojimo vam na raspolaganju.

S poštovanjem, VD DIREKTOR MA Imamović Nermin, dipl.san.ing

OBAVJEŠTENJE U PDF FORMATU NA OVOM LINKU

Back To Top