skip to Main Content

INZ na Danima otvorenih vrata Centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama ZDK

U prostorijama Centra za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-fobojskog kantona održana su dva predavanja, “Ishrana predškolskog djeteta” i “Oralno zdravlje”.

Ovaj Centar je prepoznao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica kao relevantnog partnera koji bi se pridružio obilježavanju njihovih Dana otvorenih vrata Odjela za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama.

Predavanja su održali predstavnici Instituta magistrice Erna Terzić, Maja Jonjić-Trifković, Amela Zukić i dr. sc. Nino Hasanica.

Predavanja su bila interaktivna uz diskusiju i odrgovore na pitanja roditelja djece korisnika ovog Centra. Dogovoren je i nastavak saradnje.

INZ

Back To Top