skip to Main Content

INZ i zvanično suosnivač regionalne mreže institucija “Jednog zdravlja”

Institut za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) iz Zenice od proteklog mjeseca je zvanično suosnivač regionalne mreže institucija nazvane “Balkan One Health Network” – BOHN (Balkanska mreža “Jednog zdravlja”).

Balkan One Health Network (BOHN) je regionalna mreža formirana od strane institucija sa područja četiri države, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. Osnivači mreže su, uz INZ, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, Institut za javno zdravje na Republika Severna Makedonija, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina – Skopje, Institut za javno zdravlje Crne Gore i Specijalistička veterinarska laboratorija Podgorica.

– Navedene institucije prepoznaju, u regionalnim i globalnim razmjerama, odgovarajuće područje za utvrđivanje zajedničke strategije budućeg razvoja, s konačnim ciljem naučno-tehnološkog povezivanja i integracije zemalja Balkana u globalne tokove koncepta Jednog Zdravlja. Pored toga, smatraju da su vrijednosti sadržane u pristupu Jednog Zdravlja temelji za unapređenje zdravlja i dobrobiti ljudi, životinja, biljaka i zajedničkog im okoliša. Saradnja osnivača regionalne mreže BOHN temelji se na zajedničkim aktivnostima u oblasti Jednog Zdravlja, ističe doktor veterinarske medicine Rusmir Goletić, predstavnik INZ-a u ovoj mreži.

Formiranjem regionalne mreže BOHN ukazuje se na potrebu poticanja odgovarajućih oblika saradnje sa svrhom poticanja razvoja u oblasti edukacije, javnog zdravstva, veterinarskog javnog zdravstva, održive poljoprivrede, zaštite okoliša i dr., kao i privrednog i društvenog razvoja u tim oblastima. Osnivači su saglasni u pogledu potrebe poticanja odnosa u zdravstvu, veterinarstvu, poljoprivredi, zaštiti okoliša, obrazovanju i drugim oblastima, sa posebnim osvrtom na promociju koncepta Jednog Zdravlja i edukaciju.

– Imamo cijeli set ciljeva i djelatnosti mreže, poput unapređenja zdravlja i dobrobiti ljudi, životinja, biljaka i zajedničkog im okoliša, stručnu i naučno-istraživačku saradnju i razmjenu iskustava članova mreže, istraživanja, obuke i treninzi za razvoj stručne radne snage na ovom polju, širenje mreže, edukacija javnosti i promocija Jednog zdravlja, ističe Goletić.

U narednom periodu je planirano proširenje mreže na druge organizacije u našim državama, ali i drugim državama regije Balkana. Pored toga, planirano je i uspostavljanje međunarodne saradnje sa drugim organizacijama Jednog Zdravlja.

Kao jedna od prvih zajedničkih aktivnosti regionalne mreže BOHN je krajem prošlog mjeseca održan webinar “All for One Health“, a povodom Evropske sedmice javnog zdravlja (European Public Health Week – EUPHW). Predavači na webinaru, čiji snimak je dostupan na Facebook stranici “Balkan One Health Network” su bili Cheryl M. Stroud (Izvršni direktor One Health komisije, Sjeverna Karolina, SAD), Ulrich Laaser (Fakultet zdravstvenih studija, Bielefeld Univerzitet, Njemačka) Nihad Fejzić (Centar za interdisciplinarne studinje UNSA – BIH), dok je voditelj webinara u ime regionalne mreže BOHN bio Rusmir Goletić (INZ, BIH).

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top