skip to Main Content

INZ će povećati svoju prisutnost i u Tešnju

Načelnik Općine Tešanj Suad Huskić bio je domaćin delegaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane (INZ), koju je predvodio dr. Senad Huseinagić, direktor Instituta.

Cilj posjete je unapređenje saradnje INZ-a sa ovom veoma uspješnom lokalnom zajednicom. U proteklim danima već je održan stručni skup za peradare sa ovog područja, a namjera obje strane je da se saradnja unaprijedi i obogati.

– Imali smo vrlo konstruktivan razgovor o nizu zajedničkih tema. Iskoristio sam priliku da se zahvalim Institutu na doprinosu koji je davao u “pandemijskom vremenu” institucijama koje se bave zaštitom zdravlja ljudi ovdje na području Općine Tešanj, pa i Štabu Civilne zaštite. Nakon toga smo razgovarali o projektima na kojima INZ i Općina Tešanj mogu zajedno sarađivati ili već jesu sarađivali. Neki od konkretnih projekata na kojima planiramo saradnju jesu uspostava mreže stanica za uspostavu polena, agrometeoroloških stanica, edukacije poljoprivrednika, podrška u nadzoru kvalitete vode u lokalnim vodovodima i slično, rekao je načelnik Huskić, zahvalivši se direktoru INZ-a i saradnicima na pruženoj pomoći i prijedlozima za proširenje saradnje.

Izražena je obostrana želja da intenziviranje saradnje donese dobrobit stanovnicima Općine Tešanj.

– Institut u svojoj misiji ima biti u službi zaštite građana, organa vlasti i privrede. Tešanj je, možda, najbolji primjer gdje sve to troje spojeno. Institut je do sada sarađivao sa institucijama i firmama u Tešnju. Bavimo se poslovima koji trebaju doprinijeti boljitku građana na području cijele BiH. Načelniku se zahvaljujem na podršci projektima koje smo predložili i projektima koje ćemo zajedno realizirati ubuduće, u dobrobit građana na ovom području, istakao je direktor Huseinagić.

INZ

 

Back To Top