skip to Main Content

Informativni materijali INZ-a: o sigurnijem ljetu, vakcinama, bolestima bilja, životinja…

Informativni materijali INZ-a: o sigurnijem ljetu, vakcinama, bolestima bilja, životinja… – Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je u proteklih nekoliko sedmica objavio više informativnih letaka iz različitih oblasti zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja.

Uokviru Instituta djeluju tri Zavoda, za javno zdravstvo, za veterinarstvo i za zaštitu bilja. Stručnjaci ova tri Zavoda pripremaju edukativne materijale, saopćenja, redovno su na raspolaganju medijima koji svakodnevno izvještavaju javnost, a povremeno se pripreme i printana izdanja preporuka, koja se distribuiraju u zdravstvenim ustanovama i prema vciljnim grupama.

Cijeli koncept djelovanja INZ zasnovan je na konceptu ONE HEALTH – JEDNO ZDRAVLJE, koji podrzazumjeva brigu o zdravlju građana kroz brigu o zdravlju ljudi, njihovog okruženja, životinja i biljaka, jer se samo jedinstvenim pristupom mogu preduprijediti problemi i adekvatno i pravovoremeno djelovati.

U ovom konceptu djelovanja INZ je lider na području Balkana, jer se sličan koncept preventivne brige primjenjuje najbliže u Italiji i Austriji. Zato i teme kojima se bavimo jesu sveobuhvatne i posvećene su svim segmentima ljudskog života i okruženja.

Preporučujemo da pogledate materijal “Koraci sigurne pripreme fitofarmaceutskih (FFS) sredstava za zaštitu bilja” u kojem se navodi jedanaest (11) mjera kada se FFS sredstva mogu upotrebljavati, odnosno kad populacija štetnika i korova dostigne ekonomski prag štetnosti ili kad su vremenski uvjeti pogodni za razvoj biljnih bolesti i štetnika.

PREUZMI OVDJE PDF MATERIJAL

Zeničko-dobojski kanton posljednjih godina sve više postaje prepoznatljiv i lider u BiH po proizvodnji jagodastog voća, prije svega maline, koja bilježi ekspanziju, a INZ donosi materijal “Zaštita pčela i drugih korisnih insekata prilikom tretmana zasada maline.

PREUZMI OVDJE PDF MATERIJAL

U materijalu “Mjere za sprečavanje širenja i uništavanja ambrozije” detaljno se navode mjere borbe protiv ambrozije, ali i njene karakteristike i drugi bitni podaci vezano za ovu korovsku biljku.

PREUZMI OVDJE PDF MATERIJAL

Također, upozorili smo na opasnosti i značaj ZOONOZA – više u priloženoj brošuri

PREUZMI OVDJE PDF MATERIJAL

Činjenice o vakcini, bolesti protiv kojih se vakcinišemo, te kalendar imunizacije u 2019. godini diejlovi su informativnog materijala, kojeg je INZ objavio povodom Evropske sedmice imunizacije.

PREUZMI OVDJE PDF MATERIJAL

Zdravo i sigurno ljeto je naziv materijala kojim ukazujemo na stvari koje je neophodno znati da bi vaše ljeto bilo, kako smo naveli, zdravo i sigurno.

PREUZMI OVDJE PDF MATERIJAL

Između ostalih aktivnosti, a uoči vjerskog praznika muslimana Kurban-bajrama, objavili smo brošuru sa koracima i neophodnim informacijama o zdravstvenim aspektima na koje treba obratiti pažnju prije, tokom i nakon klanja kurbana.

PREUZMI OVDJE PDF MATERIJAL

Back To Top