skip to Main Content

Ibrahimagić na čelu Komore Medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara FBiH

Komora Medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara Federacije BiH je ove sedmice dobila svog novog predsjednika. Na skupu održanom na Ilidži (Sarajevo), za predsjednika je Komore je izabran doc.dr.sci. Amir Ibrahimagić, dipl.ing MLD, zaposlenik Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica od 2010. godine (ranije ZZJZ ZDK).

Ibrahimagić je menadžer za kontrolu kvaliteta laboratorija u Službi za kliničku mikrobiologiju Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Doktor je nauka interdisciplinarnog područja prirodnih nauka, biomedicine i zdravstva, te diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

On je docent na predmetu “Mikrobiologija i Laboratorijske tehnike u mikrobiologiji” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te na predmetima “Mikrobiologija” i “Mikrobiološka analiza namirnica i vode” na Fakultetu zdravstvene njege na Sveučilištu/Univerzitetu “Vitez” u Travniku.

Komora MLD FBiH prati rad privatnih laboratorija i vrši redovnu godišnju ovjeru cjenovnika usluga u tim laboratorijama. Organizira stručna predavanja u sklopu Stručnih sastanaka, Simpozije i Kongres sve u svrhu napredovanja svojih članova i struke. Komora kontinuirano prati članstvo, licencira sve članove pri upisu s nultom licencom, kao i one koji steknu uvjete prema Pravilniku o stručnom usavršavanju članstva svakih šest godina. 

Back To Top