skip to Main Content

FOTO: Na simpozijumu specijalista javno-zdravstvenih disciplina Federacije INZ predstavio sedam radova

Proteklog vikenda u Tuzli je održan Četvrti simpozijum specijalista javno-zdravstvenih disciplina FBiH u organizaciji istoimenog Udruženja. Glavna tema simpozijuma bila je “Ulaganje u prevenciju – osnova održivog razvoja”.

Kako navode organizatori, period između prošlogodišnjeg i ovog simpozijuma obilježen je ekološkim akcidentima u segmentu životne sredine, previranjima u zdravstvenom sistemu obilježenim odlaskom kadrova, te aktueliziranjem epidemiološke situacije.

U kontekstu aktuelne  slike zdravlja stanovništva i zdravstva u FBiH te odgovornosti i uloge javnog zdravstva, i ove godine su prikazani rezultati stručnog, naučnog i profesionalnog djelovanja u cilju iznalaženja rješenja.

Na simpozijumu je prezentovan 51 stručno-naučni rad, a autori i koautori su bili ljekari specijalisti javno-zdravstvenih disciplina, ali i veliki broj zdravstvenih radnika drugih profila obrazovanja i zdravstveni saradnici. Na simpozijumu svoje radove su izlagali i podijelili iskustva gosti iz Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr. Milan Jovanović Batut”.

Tim Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica učestvovao je sa sedam radova iz gotovo svih javno-zdravstvenih oblasti: sestrinstvo u javnom zdravstvu, zaštita ličnih podataka u zdravstvu, skrining pregledi lokomotornog sistema, ishrana školske djece i školske kuhinje, socio-ekonomski faktori, stilovi života i kvalitet zdravlja učenika, epidemija bruceloze u ZDK, te negativni stavovi o vakcinaciji.

Jedan od važnih zaključaka je da je opravdana uloga javnog zdravstva u provođenju preventivno-promotivne zdravstvene zaštite djece u školama i fakultetima, obzirom na veliki broj stručno-naučnih radova iz ove oblasti (ukupno 14 radova).

Back To Top