skip to Main Content

FOTO: Edukacija peradara u Tešnju, slijedi Visoko

Prema planu edukacija registrovanih primarnih proizvođača u peradarstvu za 2022. godinu Institut za zdravlje i sigurnost hrane u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK organizovao je edukativni seminar s ciljem usvajanja dobre farmske prakse, kroz primjenu biosigurnosnih mjera na farmama. Navedenim se nastoje unaprijediti mjere zaštite zdravlja životinja i ljudi, te podići kvalitet proizvoda.

Edukacije su planirane u Tešnju i Visokom, obzirom na najveći broj farmskih objekata.

Na temu „Peradarska proizvodnja ZDK“ u sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj okupili su se farmeri peradari koji se bave tovom brojlera i peradari koji se bave proizvodnjom jaja iz ove, ali i općina Usora, Doboj jug, Maglaj, Zavidovići i Žepče, kao i predstavnici firmi koje se bave organizacijom tova brojlera ili proizvodnjom jaja.

O “Dobroj farmskoj praksi – Biosigurnosne mjere i planovi na peradarskim farmama” govorio je mr.sci.vet. Benijamir Haurdić DVM (INZ), na temu “Monitoring salmonele na peradarskim farmama, uzimanje uzoraka” govorio DVM Adnan Leto VTI, dok je o temi “Priprema farmskog objekta za naseljavanje peradi” govorila DVM Azra Sinanović.

U ponedjeljak, 24. oktobra, u maloj sali Kulturno-sportskog centra „Altindag“ Visoko, planirana je istovjetna edukacija, na kojoj će učestvovati farmeri peradari i predstavnici firmi koji se bave proizvodnjom jaja sa područja općina/gradova Breza, kakanj, Olovo, Vareš i Zenica.

 

 

Back To Top