skip to Main Content

Federalno ministarstvo zdravstva pooštrilo naredbu zbog koronavirusa

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i BiH, uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19) i da je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila pandemiju, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novu, pooštrenu, naredbu prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva.

– Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim štabovima da donesu naredbu o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području kantona/županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja te naredbe – ističe se.

Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim štabovima da na području kantona/županije obustave rad dječijih vrtića, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja te naredbe.

Nalaže se kantonalnim/županijskim kriznim štabovima da obustave održavanja kulturnih i sportskih događaja, kao i treninga na području kantona/županije, u trajanju od najmanje 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe.

– Preporučuje se stanovništvu u Federaciji BiH, kao i stranim državljanima u Federaciji BiH da se, u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštita javnog zdravlja, striktno pridržavaju svih preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznih štabova kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kao i zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

Učenicima u osnovnim i srednjim školama, kao i studentima na visokoškolskim obrazovnim ustanovama na području Federacije BiH, dok traje obustava nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

– Za provođenje te preporuke odgovorni su roditelji odnosno zakonski zastupnici malodobnih učenika. Za punoljetne osobe (učenike i studente) navedeno je osobna odgovornost – ističe se.

Stanovništvu i stranim državljanima u Federaciji BiH preporučuje se da izbjegavaju nepotrebno kretanje i zadržavanje na mjestima javnog okupljanja.

Nalaže se menadžmentima zdravstvenih ustanova, bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositeljima privatnih praksi u FBiH da zdravstvenim djelatnicima i suradnicima do daljnjeg ne odobravaju putovanje u inozemstvo, po bilo kom osnovu.

Nalaže se svim zdravstvenim djelatnicima i suradnicima u Federaciji BiH da, u uvjetima promijenjene epidemiološke situacije odnosno u uvjetima kad je SZO proglasila pandemiju novog koronavirusa (COVID-19), do daljnjeg ne napuštaju Federaciju BiH ni po kom osnovu.

– Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u državama pogođenim novim koronavirusom (COVID-19) da do daljnjeg ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19). To bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju epidemiološke situacije u Federacije BiH – navode iz Federalnog Ministarstva zdravstva, uz naznaku da se tom naredbom zamjenjuje naredba od 11. marta.

Medije pozivaju da objavljuju preporuke za stanovništvo za smanjenje rizika od infekcije, dostupne na internet stranici Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo.

Back To Top