skip to Main Content

Dan jednog zdravlja – One health day 2021.

Danas, trećeg novembra 2021. obilježava se šesta godišnjica Dana Jednog Zdravlja (eng. “One health day”), dana kojim se obilježava globalna kampanja koja skreće pažnju na potrebu za pristupom jednog zdravlja za rješavanje zajedničkih zdravstvenih prijetnji na vezi ljudi – životinje – okoliš.

JEDNO ZDRAVLJE (eng. “One Health“) je saradnički, multisektorski i transdisciplinarni pristup – podrazumijeva rad na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou – kako bi se postigli optimalni ishodi zdravlja i blagostanja prepoznajući međusobne veze između ljudi, životinja, biljaka i njihovog zajedničkog okruženja. Može se reći da Jedno Zdravlje predstavlja timski rad i saradnju stručnjaka različitih profila na jednom istom problemu.

DAN JEDNOG ZDRAVLJA odgovara na hitnu potrebu transdisciplinarnog “One Health“ pristupa prema rješavanju današnjih kritičnih globalnih zdravstvenih izazova. Pravovremena je inicijativa koja daje znanstvenicima i zagovaračima snažan glas za prelazak s postojećeg provincijskog pristupa na pojavu zaraznih bolesti, antimikrobne rezistencije, klimatskih promjena, zagađenja okoliša i mnogih drugih problema na holistički zadani način poslovanja.

Ove godine proslava Dana Jednog Zdravlja posebno je značajna. Pred pandemijom COVID-19, “Jedno Zdravlje“ se prepoznaje i prihvaća po potrebi sada više nego ikad. Što se tiče zoonoznih bolesti, javnost počinje shvaćati da sada živimo ono o čemu globalna zajednica “Jednog Zdravlja“ podučava i upozorava više od 15 godina. Sada je hitnije nego ikad da se “Jedno Zdravlje“ kao način razmišljanja i djelovanja postavi kao zadani način poslovanja na svim nivoima akademske zajednice, istraživanja, vlade i politike.

“Jedno Zdravlje“ je pokret za uspostavljanje ravnopravne, sveobuhvatne saradnje, kako u istraživanjima, tako i u primijenjenim naukama, između arena zdravlja ljudi i životinja, hemičara, inženjera i socijalnih radnika, stomatologa, medicinskih sestara, poljoprivrednika i proizvođača hrane, zdravlja divljih životinja i okoliša, kao i mnogih drugih srodnih disciplina koje spadaju u njegovu nadležnost.

Već 2010. godine Svjetska banka prepoznala je i objavila dokumentirane dokaze koji podržavaju koristi pristupa “Jedno zdravlje“ u prevenciji bolesti, javnom zdravlju i globalnoj sigurnosti. Danas pristup “One Health“ sve više prihvaćaju brojne velike međunarodne organizacije poput Svjetske medicinske asocijacije (WMA), Svjetske veterinarske asocijacije (WVA), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO ), Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE), Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) i Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA).

G20 i COP26

Sastanci G20 u Rimu prethodili su opsežnoj jednosedmičnoj diskusiji o klimatskim promjenama u Glazgovu, koja je trenutno u toku. COP26 će biti važan i relevantan za sučelje čovjek – životinja – ekosistem, kritičan aspekt za našu budućnost. Ovo sučelje je sažeto u pojam Jedno Zdravlje. U saopćenju G20 koje su 29. oktobra objavili ministri zdravlja i finansija predstavljena je veoma važna podrška pristupu jednog zdravlja:

„Na osnovu gore navedenih principa i nadovezujući se na rad G20 neformalne grupe stručnjaka za finansije i zdravstvo, uspostavljamo Zajedničku radnu grupu za finansije i zdravlje (Task Force) G20 koja ima za cilj unapređenje dijaloga i globalne saradnje o pitanjima koja se odnose na pandemijski PPR, promicanje razmjene iskustava i najboljih praksi, razvijanje aranžmana za koordinaciju između ministarstava finansija i zdravstva, promicanje kolektivne akcije, procjena i rješavanja zdravstvenih hitnih slučajeva s prekograničnim utjecajem i podsticanja efektivnog upravljanja resursima za pandemijski PPR, uz usvajanje pristupa Jednog Zdravlja.”

U saopćenju se dalje navodi:

„Odlučni smo da unaprijedimo borbu protiv pandemije, prevenciju, spremnost i odgovor, kao i da pripremimo put za snažniji oporavak nakon pandemije, u skladu sa sveobuhvatnim pristupom Jednog Zdravlja, uzimajući u obzir rad Tripartitnog i UN programa za zaštitu okoliša i njihov novoosnovani One Health High Level Expert Panel (OHHLEP), i sa prethodnim obavezama G20 da se uhvatimo u koštac sa antimikrobnom rezistencijom.”

Pristup Jednog zdravlja – zašto je to toliko važno?

U posljednja tri desetljeća postalo je sve jasnije da većina novih, emergentnih zoonoznih zaraznih bolesti potiče od životinja, posebno divljih životinja, i da su glavni pokretači njihovog nastanka povezani s ljudskim aktivnostima, uključujući promjene u ekosistemima i korištenju zemljišta, intenziviranju poljoprivrede, urbanizaciji i međunarodnim putovanjima i trgovini.

Gotovo 75 % novonastalih patogena kod ljudi su zoonoznog porijekla – što znači da su napravili tzv. “skok” sa životinja na ljude (WHO). Glavni primjeri su ebola, AIDS (HIV), zoonozna (ptičija) gripa, MERS, SARS i trenutno COVID-19 (SARS-CoV-2).

Kontinuirano širenje ljudske populacije i sve veća složenost ljudskih prehrambenih sistema, pogoršanje klimatskih uticaja, doveli su do većih i češćih upada ljudi u staništa divljih životinja, do veće interakcije između ljudi i divljih životinja, i kontinuiranih promjena u stočarskoj proizvodnji i prehrambenim navikama, što je rezultiralo povećanom izloženošću ljudi patogenima koji su prethodno bili prisutni i prenošeni samo između životinja.

Saradnički i multidisciplinarni pristup, koji prelazi granice zdravlja životinja, zdravlja ljudi i zdravlja okoliša, potreban je da bi se razumjela ekologija svake novonastale zoonozne bolesti, kako bi se izvršila procjena rizika i razvili planovi za odgovor i kontrolu.

Naročito na ovaj dan, kada se po šesti put obilježava Dan Jednog Zdravlja, treba naglasiti i značaj edukacije o Jednom Zdravlju, svih generacija, a naročito djece i omladine, koji jesu naša budućnost i budućnost naše planete.

Učešće INZ-a u obilježavanju Dana Jednog Zdravlja

U 2021. godini INZ će ponovo uzeti učešće u obilježavanju Dana Jednog Zdravlja, što dokazuje našu vodeću ulogu u oblasti Jednog Zdravlja u Bosni i Hercegovini, obzirom da smo i po svom organizacionom modelu jedinstveni u državi i regiji, jer INZ sačinjavaju Zavod za javno zdravstvo, Veterinarski zavod i Zavod za zaštitu bilja.

Danas 03.11., učestvujemo na multidisciplinarnom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem „Dan Jednog Zdravlja 2021“, koji organizuju Akademija medicinskih nauka Srpskog Lekarskog Društva i Udruženje Jednog zdravlja Srbije. Iz objektivnih razloga, u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji, Simpozijum se organizuje online. Jedan od predavača je i dr. Rusmir Goletić DVM (INZ), kao začetnik i rukovodilac regionalne mreže „Balkan One Health Network“.

Također, predstavnici Instituta će, kao članovi udruženja, prisustvovati skupu “Naši izazovi i prilike za međusektorsku saradnju”, koje organizuje udruženje “One health BIH”, u prostorima Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Sutra, 04.11., INZ organizuje stručni skup povodom obilježavanja Dana Jednog Zdravlja – Seminar za veterinarske stanice na nivou kantona Neke od tema su Uticaj pesticida na ishranu, Značaj praćenja mikotoksina u proizvodima namijenjenim za prehranu ljudi i životinja, Antimikrobna rezistencija, te Monitoring Salmonella u ZDK. Seminar pomaže resorno Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ZDK.

 

Back To Top