skip to Main Content

Da li testirati na Covid-19?

Veliki je pritisak da se radi što više testiranja na Covid-19. Treba biti jako oprezan sa testiranjem. Mnogi se sad ponašaju kao da testiranjem dobijamo imunitet protiv ovog virusa! Važno je znati da je za sad jedino pouzdan metod utvrđivanja prisustva virusa kod neke osobe uzimanjem brisa nosa i ždrijela i laboratorijska analiza tog brisa na rtPCR.

Nakon što kontaktom neka osoba dobije “infektivnu dozu” virusa (dovoljna količina virusa koja može savladati odbranu organizma) treba proći određeno vrijeme da se virus “naseli” u ždrijelu odakle ga možemo uzeti brisom. Sada stručnjaci tvrde da je to 4-6 dana od prijema infektivne doze. Ukoliko bismo uzeli bris osobi 3 dana nakon kontakta, nalaz bi bio negativan, jer se virus još nije stigao naseliti u ždrijelu. Takva testirana osoba bi vjerovatno nakon 2-3 dana postala pozitivna, tj. imala bi virus u ždrijelu i širila bi viruse. Testiranje bi bilo najpouzdanije 5-6 dana nakon zadnjeg kontakta.

Testiranje nas ne štiti od virusa. Treba stručnjacima prepustiti da odlučuju kada i koga testirati i niko ne bi smio vršiti pritisak na njih. Imati puno lažno negativnih nalaza bi bilo ravno katastrofi za odbranu od virusa.

Obim testiranja najviše zavisi od faze u borbi protiv virusa u kojoj se neka država nalazi. Obzirom na situaciju da mi u BiH već imamo unutrašnji prenos virusa, te da ima određeni broj osoba koje su se inficirale, sad bi bilo opravdano intenzivnije testirati pacijente koji ulaze u bolnice kako bismo znali u bolnicama organizovati njihov put i zaštitu osoblja te spriječili širenje infekcije unutar bolnice (na osoblje i druge pacijente).

Samo testiranje ne znači zaštitu od virusa a neopravdano i nestručno testiranje je opasno. Prepustimo odluku o testiranju stručnjacima!

Autor je prim.dr. Senad Huseinagić
direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top