skip to Main Content

Činjenice o sluhu

Uho je osjetljiv, mali i čudesan organ. Zahvaljujući njemu možemo čuti raznovrsne i predivne zvukove iz svijeta koji nas okružuje. Danas je u svijetu kao optimalan prihvaćen stav da se sluh provjerava u sve djece bez obzira jesu li rizična ili ne i to najbolje u porodilištu prije otpusta. Pod pojmom oštećenja sluha podrazumijeva se oštećenje svih lokalizacija i svih intenziteta koje bi moglo imati utjecaj na normalni razvoj govora. Smatra se da se na 1000 djece rađa jedno do dvoje slušno oštećene djece, dok je oštećenje sluha u rizične djece oko 30-50 puta češće nego u općoj populaciji. Tome pridonosi i činjenica da je oko 70% svih oštećenja sluha uvjetovano nepovoljnim faktorima prije i u toku poroda.

Iako nasljedni faktori ili neka slučajna povreda mogu uzrokovati oštećenje sluha, ipak se mogu poduzeti mjere opreza kako bi se zaštitio dragocjeno čulo sluha. Dobro je unaprijed se informisati o mogućim rizicima. Roditelji trebaju imati na umu da kod djece lakše može doći do oštećenja sluha nego kod odraslih. Igračke koje stvaraju buku mogu biti opasne. Obična čegrtaljka može proizvesti buku od čak 110 decibela! Zvuk od 100 dB uništava slušne stanice i uzrokuje bol.

 

Približna jačina nekih zvukova izražena u decibelima:

 • Disanje – 10 decibela,
 • Šaptanje – 20 decibela,
 • Razgovor – 60 decibela,
 • Prometna gužva – 80 decibela,
 • Mikser – 90 decibela,
 • Prolazak vlaka – 100 decibela,
 • Električna pila – 110 decibela,
 • Let aviona – 120 decibela,
 • Pucanj iz pištolja – 140 decibela.

 

Možda imate problema sa sluhom ako:

 • Pojačavate glasnoću na radiju ili televizoru do te mjere da drugima to smeta.
 • Stalno molite ljude da ponove što su rekli.
 • Često se mrštite, naginjete naprijed i okrećete glavu kako biste čuli osobu koja vam se obraća.
 • Slabo čujete kad se nađete na mjestima gdje ima mnogo ljudi ili gdje se u pozadini čuje buka, primjerice na nekom društvenom okupljanju ili u trgovini punoj ljudi.
 • Često morate pitati druge što je bilo rečeno.

 Autori: Alajbegović Merima, Zatagić Maja, Hrustić Nermin; Služba za školsku higijenu

Back To Top