skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 23.05. do 29.05.2022. godine

U izvještajnom periodu od 23.05. do 29.05.2022. godine evidentirane su umjerene koncentracije polena trava (Poaceae) i četinara (Pinaceae ).

Polen trava u mnogim slučajevima su uzročnici alergijskih reakcija kod osoba osjetljvih na polen, zbog čega je potrebno prilagoditi svoje aktivnosti na periode dana kada je manja koncentracija polena u zraku.

Primjetno je smanjenje polena koje pripada skupini drveća, a da raste koncentracija polena iz porodice trava. Evidentno je da se povećava prisustvo spora gljivice Alternaria.

 

Back To Top