skip to Main Content

Zenica domaćin prve regionalne konferencije o „Jednom Zdravlju“

Balkan One Health Network i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica će 15. juna biti domaćini prve regionalne konferencije „Jednog Zdravlja“, potvrđeno je nakon niza pripremnih sastanaka organizacionog odbora konferencije.

„One Health – Jedno Zdravlje“ je multidisciplinaran pristup koji podrazumijeva saradnju eksperata iz različitih sektora u oblasti nauke, vlasti, društva i religije, na svim nivoima (lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom), a sa ciljem postizanja optimalnog zdravlja i dobrobiti svih ljudi, životinja i zajedničkog im okoliša. Pristup  Jednog Zdravlja podržava i promoviše održivi razvoj, te povođenje svih ciljeva održivog razvoja predviđenih Agendom SDG 2030 Ujedinjenih Nacija.

Dakle, pristup Jednog Zdravlja naglašava da se optimalno zdravlje ljudi može postići jedino ukoliko se u isto vrijeme vodi računa i o zdravlju životinja i zdravlju okoliša.

Konceptualno se pristup Jednog Zdravlja u Bosni Hercegovini i regiji Balkana provodi za sada jedino u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, gdje se „pod jednim krovom“ objedinjuje rad tri zavoda, Zavoda za javno zdravstvo, Veterinarskog zavoda i Zavoda za zaštitu bilja. Tako zajedno ljekari, veterinari i stručnjaci za bilje prate zdravstveno stanje „ciklusa“, a primjeri niza bolesti, koje su sa životinja prešle na ljude (zoonoze), potvrđuju potrebu zajedničkog djelovanja.

INZ je, prepoznajući potrebu ove vrste saradnje, pokrenuo aktivnosti na umrežavanju sa sličnim organizacijama u regiji zapadnog Balkana, što je rezultiralo formiranjem regionalne mreže „Balkan One Health Network – BOHN“. Članice ove regionalne mreže, pored INZ-a, su: Institut za javno zdravlje Vojvodine, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Institut za javno zdravje na Republika Severna Makedonija Skoplje, Fakultet za veterinarna medicina Skoplje, Institut za javno zdravlje Crne Gore Podgorica, te Specijalistička veterinarska laboratorija Crne Gore.

Tema prve konferencije biće „Perspektive pristupa Jednog Zdravlja u regiji Zapadnog Balkana“, a kako je potvrdio inicijator konferencije, Rusmir Goletić, stručni saradnik u INZ, za sada je potvrđeno učešće četrnaest eminentnih predavača iz SAD, Velike Britanije, Njemačke, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Konferencija je planirana u tzv. hibridnom modelu, kombinaciji online i „živih“ predavanja, a u Zenicu će biti pozvani predstavnici svih institucija i organizacija koje se smatraju „zainteresovanim stranama“ u procesu „Jednog Zdravlja“. To su, između ostalih, predstavnici ambasada, različitih nivoa vlasti, državnih institucija, univerziteta, instituta i zavoda, te komora i bolnica i klinika, kao i drugih stručnih ustanova iz BiH i regiona.

BOHN & INZ

 

Back To Top