skip to Main Content

VIDEO+FOTO: Skup u Zenici povodom Svjetskog dana „Jednog zdravlja“

VIDEO+FOTO: Skup u Zenici povodom Svjetskog dana „Jednog zdravlja“ – Koncept “Jednog zdravlja” je najbolji put za bolje zdravlje ljudi, životinja, bilja i čišći okoliš – Na skupu je istaknuta liderska pozicija zeničkog INZ-a u promoviranju i funkcionalnom djelovanju koncepta “Jednog zdravlja” u BiH i regionu

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je, kao lider u konceptu “Jednog zdravlja” u BiH i regionu, danas (ponedjeljak) u Zenici organizirao obilježavanje Svjetskog dana “Jednog zdravlja” (engleski ONE HEALTH DAY). Stručni skup na temu „Jedno zdravlje u BiH” okupio je stručnjake različitih profila, kako bi se ukazalo na značaj multisektoralnog pristupa u rješavanju problema zaštite zdravlja ljudi, životinja, bilja i okoliša.

Docent doktor Sabina Šerić – Haračić, koja na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu vodi studij “Jednog zdravlja”, istakla je da je fascinirana pionirskim i liderskim potezima Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, koji je među rijetkim institucijama u regionu i Evropi koji je na pravi način prihvatio i razvija koncept da je zdravlje čovjeka ovisno i u direktnoj povetzanosti sa zdravljem životinja, bilja i okoliša, te da se samo jedinstvenim pristupom mogu očekivati pozitivni pomaci.

– Samo pet univerziteta u Evropi, a četrdesetak u svijetu edukuje upoznaje studnete sa konceptom “Jednog zdravlja”, a jedan od njih je sarajevski univerziteta, istakla je Šerić – Haračić, dodajući da sprega struka iz oblasti zdravstva i veterine, ali i svih drugih koji brinu o zdravlju, kao što su inspekcije, zavodi, laboratorije i slično, mogu doprinjeti da se ubrzanim koracima postignu rezultati koji onda dovode do bolje epidemiološke i zdravstvene situacije, ali i ekonomske dobiti za ljude i društvo.

Direktor INZ-a dr. Senad Huseinagić je predstavio kako “Jedno zdravlje” funkcionira uokviru institucije koju predvodi, koliko je benifita i prednosti donio ovakav koncept, dok je na primjeru bolesti bruceloze, tim INZ-a predstavio “studij slučaja”, te šta sve čini neraskidivi lanac javnog zdravstva, brige o ljudima, životinjama, bilju, kao i sprečavanju širenja bolesti.

Predstavljena je i ONE HEALTH inicijativa kao globalnoi pokret, kao i Funkcionalni centar „One Health“ u okviru Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Ovo je prvi put u BiH da se organizuje obilježavanje globalnog “One Health Day” datuma, a na skupu u Zenici su se odazvali predstavnici državnih, entitetskih, te kantonalnih ministarstava zdravstva i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uprava za inspekcijske poslove, domova zdravlja, bolnica, veterinarskih stanica, visokoškolskih obrazovnih institucija, kompanija koje se bave proizvodnjom mesnih i mliječnih prehrambenih proizvoda.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je prva ovakva ustanova sastavljena od Zavoda za javno zdravlje i Veterinarskog zavoda, a uskoro i od Zavoda za zaštitu bilja, te zapošljava veliki broj stručnjaka različitih profila, kao što su ljekari, veterinari, inženjeri prehrambene tehnologije, hemije, zdravstvenih nauka, sanitarni inženjeri i drugi. Prema tome, može se reći da smo ustanova koja već radi na principu „Jednog zdravlja“ i predstavlja jedinstvenu ustanovu takvog tipa u BiH.

Jedno zdravlje je pristup zdravlju čovjeka na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou, kako bi se postiglo optimalno zdravlje i dobrobit svih životinja, ljudi, biljaka i zajedničkog imokoliša, prepoznajući njihove neraskidive međusobne veze.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top