skip to Main Content

VIDEO: Eko minute – dišem čisto – ep.17 – Procjena efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi

Aerozagađenje je najviše proučavan i najčešće spominjan oblik zagađenja životne sredine. Poseban problem predstavlja dugotrajna izloženost niskim koncentracijama polutanata, što je i najčešći slučaj. Efekti zagađenja zraka na zdravlje ljudi su značajni, ali teško mjerljivi. Osnovni problem jeste utvrditi kvantitativnu povezanost izlaganja i efekata. Drugi problem čini razdvajanje uticaja drugih faktora, kao što su pušenje, radna atmosfera, nasljedni faktori, itd.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane izradio je Studiju Procjene efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi u Zenici, odnosno ispitivanje uticaja parametara iz okoliša na zdravlje stanovništva. O rezultatima Studije govori Senad Huseinagić, direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Back To Top