skip to Main Content

Upravljanje animalnim otpadom na području ZDK

U Zenici je održana treća radionica u okviru projekta “Izrada Studije izvodljivosti zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla na području Zeničko-dobojskog kantona sa planom aktivnosti, uključujući i Program uklanjanja postojećih odlagališta, jama i grobalja za otpade životinjskog porijekla sa procjenom sredstava“. Projekat provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a sufinansiran je od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Na radionici je bilo govora o zakonskoj regulativi koja reguliše oblast upravljanja otpadom životinjskog porijekla u BiH i EU, te su prezentirane smjernice za upravljanje nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom. U tom smislu predstavljeni su i postojeći kapaciteti za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada na području ZDK.

Treba naglasiti da ZDK, za razliku od ostatka BiH, posjeduje neke kapacitete za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog porijekla i životinjskog otpada, te da je iste potrebno iskoristiti u punom kapacitetu. Radi se o spalionici animalnog otpada u sastavu Centra za mehaničko-termičku obradu otpada „ALBA Zenica“ d.o.o. Zenica i Kafilerijskom postrojenju u sastavu proizvodnog kompleksa „BROVIS“ d.d. Visoko.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica uokviru navedenog Projektanastoji da obilaskom terena, odnosno svih subjekata u poslovanju kod kojih se u proizvodnom procesu proizvodi otpad životinjskog porijekla na području ZDK, ustanovi stvarne količine nastalog otpada, kako bi se preporučila najbolja tehnološka rješenja za zbrinjavanje ovog otpada, a sa stanovišta zaštite zdravlja ljudi i životinja i zaštite okoliša. Pri tome svakako treba uzeti u obzir i ekonomska stanovišta, jer preporučeni sistem za zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla mora biti i održiv.

Također, u obzir je uzet i nacrt “Strategije upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u Bosni i Hercegovinis akcijskim planovima(za period 1.1.2019 – 31.12.2023 godine)“, urađen u okviru projekta „Tehnička pomoć u oblasti upravljanja nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom u Bosni i Hercegovini“ kojeg je provodio konzorcij na čelu sa EPRD Poljska, a u čijoj izradi su učestvovali i uposlenici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Pripremio: Rusmir Goletić, DVM; Stručni saradnik za veterinarsko javno zdravstvo i ekologiju

Back To Top