skip to Main Content

U ZDK uspješno provedena praktična proba i vježba pripremljenosti za imunizaciju protiv Covida-19

Na području svih općina i gradova Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), na dvadesetak lokacija, održana je vježba pripremljenosti za provođenje imunizacije protiv Covida-19. Vježbu je pripremio i koordinirao Operativni centar imunizacije Covid-19 Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Vježba je provedena u svih 12 domova zdravlja u gradovima i općinama ZDK,  obje bolnice, Kantonalnoj bolnici u Zenici i Općoj bolnici u Tešnju, te kantonalna zdravstvena zavoda, Zavoda za medicinu rada i Zavodu za borbu protiv ovisnosti. Uz

– Uz njih, imali smo i mobilne timove koji će u prvoj fazi imunizacije brinuti o procesima u penzionerskim i domovima za stare osobe u Tešnju, Usori, Žepču i Zenici. Ciljevi vježbe su bili provjera trenutne i postizanje višeg stepena osposobljenosti, ali i podizanje povjerenja građana u osposobljenost zdravstvenog sistema za provedbu imunizacije protiv Covida-19, ističe dr. Alis Kozica, specijalista epidemiolog, prvi čovjek Operativnog tima na području ZDK.

Kako ističe dr. Kozica, pred učesnike vježbe, operativne timove zdravstvenih institucija, timova za imunizaciju i njihovih mobilnih timova, su  postavljeni zadaci sa unaprijed “podmetnutim” greškama u procedurama, te je jedna od značajki vježbe bila da su sve manjkavosti identifikovane i otklonjene na vrijeme i od svih učesnika, a da ne dođe do “kontaminacije” procesa, što bi umanjilo kvalitet zdravstvene zaštite, koja se planira pružiti procesom imunizacije.

 Zanimljivo je da je vježba provedena na svim lokacijama istovremeno, u ponedjeljak poslijepodne, te je time onemogućeno da se članovi timova i centara u međuvremenu čuju ili razmjene informacije o karakteru i načinu izvršenja vježbe. Posebna pažnja je posvećena simulaciji prave situacije kad se vakcine podijele istovremeno svim zdravstvenim ustanovama.  

Svi timovi i centri su bili dužni proces dokumentovati kroz pismene izvještaje, te foto ili video dokumentaciju. Nakon provedene analize izvještaja u utorak, Operativni tim INZ-a je ocijenio da je vježba “pokazala spremnost zdravstvenog sistema u cijelom ZDK da kvalitetno provede imunizaciju”.

– Posebna važnost i pažnja ovog praktičnog treninga je bila briga o održavanju i evidentiranju tzv. “hladnog lanca”, odnosno protokola distribucije i čuvanja samih vakcina. Nadam se i vjerujem da će i kolege u drugim kantonima FBiH i drugom bosanskohercegovačkom entitetu postupiti na isti ili sličan način, te dodatno “izbrusiti” ranija znanja i prakse i edukovati druge timove za potrebe masovne vakcinacije, istakao je dr. Kozica.

U narednom periodu, dok prve količine vakcina protiv Covida-19 ne stignu u FBiH, biće, u organizaciji INZ-a, provedena i informativno-edukativna kampanja o značaju imunizacije kroz istoriju, ali i za buduće “novo normalno” razdoblje pred nama.

Do sada se, za dobrovoljnu imunizaciju protiv koronavirusa Covid-19 prijavilo oko 70 posto svih zdravstvenih radnika u ZDK, te, prerma podacima sa terena, oko 30.000 građana Zeničko-dobojskog kantona.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top