skip to Main Content

Svjetski dan voda 2017

Voda je život, svaka kap je dragocjena.

Čovječanstvo treba vodu.Kap vode je fleksibilna. Kap vode je snažna. Kap vode je u potražnji. Voda je u središtu održivog razvoja. Vodni resursi doprinose smanjenju siromaštva, ekonomskom rastu i održivosti okoliša. Od hrane i energetske sigurnosti do zdravlja ljudi i okoliša, voda doprinosi poboljšanju društvenog blagostanja i napretka, koji utiču na egzistenciju milijarde ljudi.

Više od 663 miliona ljudi danas žive bez higijenski ispravnog snabdijevanja vodom u neposrednoj blizini stanovanja, kao i onih koji provedu bezbroj sati čekajući ili hodajući do udaljenih izvora vode, a koji se suočavaju sa zdravstvenim posljedicama upotrebe kontaminirane vode.

S obzirom na porast broja stanovnika, ubrzanu urbanizaciju i ekonomski razvoj, količina otpadnih voda koja nastaje i ukupni stepen onečišćenja je u porastu na globalnom nivou.

Danas se otpadne vode doživljavaju kao vrijedan resurs u zaokružnoj ekonomiji, a sigurno upravljanje otpadnim vodama je efikasno ulaganje u zdravlje ljudi i u ekosisteme.

Međutim, upravljanje otpadnim vodama je ozbiljno zanemareno, a otpadne vode su uveliko podcijenjene kao potencijalno pristupačan i održiv izvor vode, energije, hranjivih tvari i drugih korisnih materija.

Stoga na otpadne vode treba gledati kao na resurs, a ne kao na teret kojeg se treba riješiti.

Globalno posmatrano, velika većina svih otpadnih voda iz naših domova, gradova, industrije i poljoprivrede vraća se ponovo u prirodu bez tretiranja ili bez recikliranja – zagađujući okolinu, a gubeći vrijedne hranjive tvari i druge korisne materijale.

Umjesto da rasipamo otpadne vode, moramo primarno smanjiti njihov nastanak te ih ponovno koristiti – reciklirati ih. U domovima, možemo ponovno koristiti takvu vodu za navodnjavanje  vrtova i drugog zemljišta. U gradovima, možemo tretirati i ponovno koristiti otpadne vode za zelene površine. U industriji i poljoprivredi, možemo tretirati i reciklirati otpadne vode za sisteme hlađenja i navodnjavanje.

Postoje mnogi procesi obrade i operativni sistemi koji će omogućiti korištenje otpadnih voda za zadovoljavanje povećane potražnje za vodom u rastućim gradovima, podržavanje održive poljoprivrede i unaprijeđenje proizvodnje energije i općeg industrijskog razvoja.

  • Globalno se preko 80% otpadnih voda koje stvara društvo vraća u ekosistem neprečišćena ili bez recikliranja
  • 1,8 milijardi ljudi koristi izvore pitke vode kontaminirane fekalijama, povećavajući rizik od obolijevanja od vodom prenosivih oboljenja: kolere, dizenterije, tifusa i polia…
  • Higijenski neispravna voda, loši sanitarni uslovi i nizak nivo higijene – uzrokuju oko 842.000 smrtnih slučajeva svake godine.
  • 663 miliona ljudi još uvijek nema pristup sigurnim izvorima vode za piće.
  • Većina gradova u zemljama u razvoju nema adekvatnu infrastrukturu i resurse za rješavanje problema upravljanja otpadnim vodama na efikasan i održiv način.
  • Mogućnosti eksploatacije otpadnih voda kao resursa su ogromne. Sigurno upravljanje otpadnim vodama je pristupačan i održiv izvor: vode, energije, hranjivih materija i drugih korisnih materija.
  • Troškovi racionalnog upravljanja otpadnim vodama su u velikoj mjeri manji od šteta nastalih po ljudsko zdravlje, ekonomski razvoj i održivost okoliša, uz osiguranje novih poslovnih mogućnosti stvaranjem tzv. ‘zelenih’ radnih mjesta.

 

Služba za zdravstvenu ekologiju i higijenu

INZ.BA

Back To Top