skip to Main Content
  • Univerzitetsko obrazovanje
  • Ostalo obrazovanje
  • Zdravstveni radnici
  • Nezdravstveni radnici

Odnos zdravstvenih i nezdravstvenih radnika

Odnos radnika sa univerzitetskim obrazovanjem u ukupnom broju radnika

  • Dr.med
  • Dr.vet
  • Dr.sci
  • Mr.sci

Odnos Dr. medicine i Dr. veterine

Odnos Dr.sci. i Mr.sci.

Back To Top