skip to Main Content

Sretnu Novu 2023. želi vam INZ

Svim građanima, poslovnim partnerima, prijateljima i zaposlenicima, Sretna Nova 2023.,
mnogo lične, porodične i poslovne sreće i radosti u Novoj želi
Institut za zdravlje i sigurnost hrane

direktor
prim.dr. Senad Huseinagic

Back To Top