skip to Main Content

Smjernice za sigurno korištenje i život u studentskim centrima i đačkim domovima dok traje pandemija Covid-19

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica jutros je na adrese đačkih domova i studentskih centara uputio set procedura za rad i vodič za unaprijeđenje sigurnosti ovih i sličnih ustanova u doba pandemije koronavirusa Covid-19. Iako rađene za potrebe domova i centara u ZDK, procedure i vodič su primjenjivi u cijeloj BiH, jer su izrađeni na osnovu referentnih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, nadležnih organa u FBiH, te partnerskih institutcija u okruženju. Preporuke su namijenjene zaposlenicima studentskih i đačkih domova, studentima i učenicima.

Svi zainteresovani ih mogu preuzeti na internet stranici Instituta inz.ba

(Direktni link za preuzimanje instrukcija u PDF formatu)

– Od izuzetne je važnosti urediti način ulaska i boravka u prostorijama studentskih i đačkih domova i sličnih ustanova na način da ne dođe do prodora koronavirusa (Covid-19) u prostorije domova, među zaposlenike, studente i učenike, što bi imalo neprocjenjivo negativne posljedice po rad i funkciju školstva i građanstvo, ali i cjelokupan sistem, jer bi osim zaustavljanja nastavnog procesa olakšalo širenje virusa znatno dalje i više od područja domova i centara, obzirom da u njih uglavnom dolaze studenti i učenici iz desetina različitih općina i gradova, ističe doc.dr. Nino Hasanica iz Instituta za zdravlje i sugurnost hrane Zenica (INZ).

Zato je INZ propisao, sugerisao i naveo niz biosigurnosnih mjera, predložio formiranje operativnih kriznih timova u svakoj ustanovi, definiranje rizičnih tačaka u domovima i centrima, te predložio izgled strategije djelovanja sa pojedinačnim elementima.

Sugerisani su i elementi generalne organizacije rada i života u studentskim centrima i đačkim domovima, od dez-barijera, dezinfekcije prostora, korisnika, gostiju, mjerenja temperature i praćenja zdravstvenog stanja kako korisnika koji se nalaze, tako i onih koji izostanu određen period iz doma.

Definirana je i upotreba đačke/studentske menze, službenih vozila i zajedničkih prostorija poput TV sala, biblioteka, a date su i smjernice kako bi trebala izgledati uredna dokumentacija svakog centra ili doma.

– Svaki od elemenata primjenjiv je ili prilagodljiv konkretnom stanju na terenu, a ukoliko postoje nedoumice uprave, zaposlenici i sami korisnici uvijek ih mogu razriješiti u saradnji sa lokalnim higijsko-epidemiološkim službama, epidemiolozima na terenu, ali i obratiti se INZ-u, kaže dr. Hasanica.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top