skip to Main Content

Poziv na seminar povodom Svjetskog dana zaštite okoliša

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u organizaciji  Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica , u utorak, 05. juna u hotelu “Zenica” (Kamberovića čikma b.b.) u 10 sati

Seminar PLASTIČNI OTPAD – GLOBALNI EKOLOŠKI PROBLEM, namijenjen za predstavnike ministarstava zdravstva, zaštite okoliša, privrede, vodoprivrede i šumarstva; zaposlenike higijensko-epidemioloških službi bolnica, domova zdravlja i zavoda za javno zdravstvo; eko-inspektore, sanitarne, komunalne i vodoprivredne inspektore; predstavnike lokalnih organa vlasti, nevladinih udruženja i drugih zainteresovanih subjekata.

Svi ste dobro došli!

PROGRAM SEMINARA

TERMIN

TEMA

PREDAVAČ

10:00 – 10:10

Uvodno obraćanje

Prof.dr.Smajil Durmišević

Prof. dr. Boris Hrabać

10:10 – 10:30

Međunarodni dan zaštite okoliša 2018

Melita Lelić, BA

10:30 – 11:15

Štetni uticaji plastičnog otpada na okoliš i zdravlje

Dr.med. sci. Aida Vilić-Švraka

11:15 – 11-45

Problematika plastičnog otpada u okviru projekta

 „Čista rijeka Bosna“

Siniša Mitrović, CRB project menager

11:45 – 12:00

Završna obraćanja

Podjela certifikata

Prof.dr.Smajil Durmišević

 

 INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA

 

Back To Top