skip to Main Content

REALIZACIJA PROJEKTA PROMOCIJE OČNOG ZDRAVLJA „E“- INZ.BA

U mjesecu septembru Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa „Dobrotvornom organizacijom svetaca posljednjih dana“ iz SAD-a provodila  je projekat pod nazivom Promocija očnog zdravlja „E“

Čiji je osnovni cilj da građani svih starosnih skupina samostalno i orjentaciono provjere svoj vid na određenoj lokaciji u gradu, po mogućnosti na mjestu najvećeg okupljana u strogom centru grada. Cilj je da građani u što kraćem roku i na brz, jednostavan i efikasan način samostalno uoče probleme sa vidom ukoliko postoje, te se u tom slučaju jave u nadležnu zdravstvenu ustanovu radi daljeg tretmana. U svakoj općini Zeničko-dobojskog kantona izabrana je po jedna ili više lokacija na kojima su postavljene table za samokontrolu vida sa uputstvom i smjernicama za korištenje.

Na udaljenosti od 3 m postavljena je tabla sa slovima tačno određenog promjera predviđenim za tačno određenu udaljenost. Na mjestu predviđenom za gledanje i ispitivanje vida postavljena je oznaka i smjernice za korištenje (npr.: Prekriti jedno oko i pogledati slova. Da li jasno vidite slova na ovoj udaljenosti? Ako ne, javite se u nadležnu zdravstvenu ustanovu. Isto ponoviti i sa drugim okom.).

Lokacije na kojima možete provjeriti svoj vid su sljedeće:

 • Općina Breza: Dom zdravlja Breza,
 • Općina Doboj Jug: šalter sala općine Doboj Jug,
 • Općina Kakanj: SC „Robot“,
 • Općina Maglaj: Opća biblioteka Maglaj,
 • Općina Olovo: Dom zdravlja Olovo,
 • Općina Tešanj: Autobuska stanica Tešanj, SC „Jelah“,
 • Općina Usora: Dom zdravlja Usora,
 • Općina Vareš: šalter sala općine Vareš,
 • Općina Visoko: Dom zdravlja Visoko,
 • Općina Zavidovići: Dom kulture Zavidovići,
 • Općina Zenica: Autobuska stanica Zenica, Bosansko narodno pozorište Zenica, Opća biblioteka Zenica, SC „City“,
 • Općina Žepče: Autobusni kolodvor Žepče, SC „Libertas“.

Ovom prilikom se zahvaljujemo našim partnerima na saradnji, razumijevanju i ustupljenom prostoru prilikom realizacije ovog društveno korisnog projekta, te se nadamo da će ovaj način promocije zdravlja dati doprinos u razvoju svijesti građana o potrebi očuvanja i zaštiti vlastitog zdravlja i istaći značaj samopregleda s ciljem prevencije.

Na prijedlog Ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona gdin. Mensura Sinanovića, u narednom periodu table za samoprovjeru vida planiraju se postaviti u svim osnovnim i srednjim školama, te na fakultetima na području Zeničko-dobojskog kantona.

 

Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

Back To Top