skip to Main Content

Počela proljetna faza preventivne sistematske deratizacije

Proljetna faza preventivne sistematske deratizacije,prema naredbi Kantonalnog Ministarstva zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona, i utvrđenom rasporedu provođenja počinje 10.05.2017. godine, a organizovat i provodit će je Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Cilj ove akcije je smanjenje broja glodara na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na području Kantona.

Ova akcija se provodi postavljanjem trovne mase na javne površine, obale rijeka, u kanalizacione šahtove, zajedničke prostorije stambenih zgrada, deponije čvrstih otpadaka, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i privredne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte.

Deratizacija se provodi savremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara, a postavljeni mamci u kutijama označeni su sa oznakom OTROV, pa apelujemo na građanstvo da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Pozivamo sve subjekte na saradnju pri izvođenju preventivne akcije, kako bi bila provedena što kvalitetnije, te kako bi postigli očekivani efekat i povoljnu epidemiološku situaciju na našem Kantonu i time zaštitili zdravlje stanovništva.

 R A S P O R E D

provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije po općinama Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

1. OLOVO                       10.05.-11.05.2017.godine

2. VAREŠ                       11.05.-12.05.2017.godine

3. BREZA                        12.05.-15.05.2017.godine

4. VISOKO                      15.05.-21.05.2017.godine

5. ZENICA                       15.05.-30.05.2017.godine

6. KAKANJ                      22.05.-24.05.2017.godine

7. TEŠANJ                      29.05.-06.06.2017.godine

8. DOBOJ JUG               01.06.-02.06.2017.godine

9. USORA                       02.06.-03.06.2017.godine

10. MAGLAJ                   05.06.-07.06.2017.godine

11. ZAVIDOVIĆI             08.06.-11.06.2017.godine

12. ŽEPČE                     12.06.-15.06.2017.godine

NAPOMENA: Odobrava se manje odstupanje od navedenih termina, ukoliko okolnosti budu nalagale.

INZ.BA

Back To Top