skip to Main Content

PRIJAVITE SE: prvi Međunarodni kongres laboratorijske dijagnostike, 25.-27. 09. u Zenici

Komora medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara FBiH i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, uz suorganizatore Nastavni zavod za javno zdravstvo ”Dr. Andrija Štampar” u Zagrebu, Hrvatski Veterinarski Institut u Zagrebu, Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteta ”VITEZ”u Travniku i Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije, organizira

prvi Međunarodni kongres laboratorijske dijagnostike, od 25. do 27. septembra ove godine u Zenici, BiH. 

Glavni cilj kongresa je uz obilježavanje desetogodišnjice formiranja strukovne Komore medicinsko-laboratorijskih dijagnosticara FBiH i predstavljanje postojećih slabosti i ciljeva za budućnost, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama u okruženju, kao i predstavljanje naučno-stručnih radova iz područja laboratorijske djelatnosti.

Pozivamo laboratorijske stručnjake svih profila, studente dodiplomskog, magistarskog i doktorskog studija, kao i njihove mentore da se aktivno uključe u rad kongresa i da kroz poster-prezentacije i usmena izlaganja predstave svoje radove, te da međusobno razmjene iskustva.

PLAKAT-POZIV sa detaljima oko tema, detalja registracije, kotizacije i smještaja PREUZMI NA OVOM LINKU

REGISTRACIONI OBRAZAC PREUZMI NA OVOM LINKU

CALL FOR PARTICIPATION AT THE 1st INTERNATIONAL CONGRESS OF LABORATORY DIAGNOSTICS – DOWNLOAD HERE

REGISTRATION FORM – APPLICATION – DOWNLOAD HERE

Back To Top