skip to Main Content

Predstavnik INZ-a na sastanku o izradi “Mape puta” imunizacije u FBiH

Ured UNICEF-a u BiH bio je domaćin sastanka stručnjaka i rukovoditelja službi, zavoda i ministarstava koje brinu o imunizaciji u FBiH.

Razgovorima kojima su cilj bila posljednja usaglašavanja i preciziranja u pripremi izrade strateških dokumenata o imunizaciji, prisustvovao je i načelnik Službe za epidemiologiju i higijenu INZ-a dr. Alis Kozica.

Rezultati višestrukih usaglašavanja i sastanaka biće pretočeni u strateški dokument “Mapu puta” za jačanje sistema imunizacije u FBIH.

Projekt se provodi u saradnji sa partnerima WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) i UNICEF (Agencija UN za brigu i zaštitu djece i omladine).

Back To Top