skip to Main Content

Predstavnici INZ-a na obuci o istraživanju epidemija uzrokovanih hranom

Predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) Zenica Emina Idrizović i Muhamed Gladan učestvovali su u Banjoj Luci na dvodnevnoj obuci uokviru “twinning” projekta kojeg provodi Agencija za sigurnost hrane BIH u saradnji sa EU.

Obuke uživo iz oblasti istraživanju epidemija uzrokovanih hranom se održavaju u više bh. gradova, a na njima učestvuju relevantni stručnjaci iz ove oblasti, kao što su inspektori za hranu animalnog i neanimalnog porijekla, doktori epidemiolozi, stručnjaci koji se bave javnim zdravstvom, upravljanjem kriznim situacijama i slično.

Nakon višemjesečnih priprema principa istrage u slučajevima zaraze povezane sa hranom, te evaluiranja informacija dobijenih od korisnika i konsultacija sa ekspertima iz zemalja EU članica, kompletiran je program obuka za tri sesije po 20-ak stručnjaka, koje se obavljaju u maju, julu i biće kompletirane u septembru.

Predavači su međunarodni stručnjaci iz ovih oblasti, Patrizia Centorame, Alessandra Cornacchia, Jolita Maciulyte, Francesco Pomilio i Marina Torresi.

Prvog dana se govorilo o općem pregledu stanja, Približavanju istrazi o epidemijama koje se prenose hranom u BiH, Početku zaraze, te Postupanju s početkom u BiH, kao i Kliničkim slučajevima, dok se drugog dana govorilo o Terenskoj istrazi, te Izvještavanju i ažuriranju, Komuniciranju krize i rizika, te Podizanju svijesti o epidemijama povezanim s bioterorizmom, prevarnim praksama u sektoru hrane.

Upravljanje epidemijama povezanih sa hranom, istraga i izvještavanje zahtjeva multidisciplinarni pristup na lokalnom i državnom, a u međunarodnim slučajevima i evropskom i međunarodnom nivou, kao i uključenost javnog sektora i službenika u oblasti sigurnosti hrane/veterine.

Kao što je i naznačeno kroz naučeno iz prethodnih multinacionalnih epidemija, kriza može imati visok ekonomski uticaj. Kako bi se on smanjio, prevencija igra važnu ulogu. Stoga treba posvetiti više pažnje pripremljenosti za slučaj izbijanja, što bi omogućilo sprečavanje ili ograničavanje obima epidemije.

Neka ključna pitanja koja treba uzeti u obzir za pripremu programa i materijale za obuku iz ove oblasti su da kriza sa hranom može imati ozbiljne uticaje na zdravlje, može izazvati i socijalnu uzbunu i izazvati negativan uticaj na ekonomske operatere.

Da bi se smanjio takav uticaj, prevencija igra važnu ulogu; od vitalnog je značaja da se u dogovorenim procedurama osigura optimalno upravljanje, garantira minimalna šteta i pruže adekvatne i jasne informacije potrošačima i drugim sudionicima. Planiranje pripremljenosti i odgovora je bitan element za efikasno praćenje, rano upozoravanje i borbu protiv ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju. Upravljanje epidemijom povezanom sa hranom, istragom i izvještavavanjem zahtjeva multidisciplinarni pristup.

Back To Top