skip to Main Content

Održan peti međunarodni Kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima

 Tridesetak istraživačkih putem usmenih i poster prezentacija, uglavnom online putem “Zoom” platforme prezentirano je protekla dva dana predstavnicima akademske i istraživačke zajednice, te predstavnicima pčelarskih udruženja i saveza iz cijele BiH, na petom Međunarodnom Kongresu o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima, čiji glavni program je ove godine upriličen u Tuzli.

Interdisciplinarnost Kongresa

Uz domaćine iz BiH, aktivni učesnici su bili iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije, Ukrajine, Malezije, Turske, SAD i Velike Britanije, kao i predstavnik FAO (Organizacija za prehranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija), ističe se u saopćenju koje je priredio Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), kao jedan od suorganizatora Kongresa.

– Kongres je pokazao svoju interdisciplinarnost, okupljajući sve zainteresirane strane iz područja pčelarstva i pčelinjih proizvoda. Na Kongresu su predstavljeni rezultati istraživanja,  kao i rezultati iz struke i prakse. Tako su u radu ovogodišnjeg skupa sudjelovali veterinari, prehrambeni tehnolozi, nutricionisti, liječnici, agronomi, farmaceuti, mašinski i elektrotehnički ižinjeri i veliki broj iskusnih pčelara kao i drugih srodnih zanimanja. Skup će i u buduće njegovati ovakav pristup, ističe predsjednik Organizacionog odbora Sanel Hodžić.

U skladu s vizijom, misijom i ciljevima kongresa, donesena je rezolucija koja podrazumijeva dvadeset i pet zaključaka i preporuka naučnoj i stručnoj zajednici.

Između ostalog, naglašeno je da je pčelarstvo važna privredna djelatnost koja u znatnoj mjeri može utjecati na status poljoprivrednih proizvođača u ruralnim područjima, a predstavlja potencijal u smanjenju siromaštva i migracija. otrebno je u budućnosti uključiti dodatnu podršku nadležnih institucija kako bi se povećala proizvodnja meda. Proizvodnja kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda predstavlja veliku šansu za ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede.

– U cilju povećanja konkurentnosti ovog sektora, potrebno je sistemski raditi na povećanju produktivnosti po košnici. Primjena modernih tehnologija te povećavati broj profesionalnih pčelara kao i pčelara hobista može pomoći u ostvarivanju ovog cilja. Naročito je značajna primjena inovativnih tehnologija u razvoju pčelarstva poput mobilnog pčelarenja, SMS vaga, upotreba podataka meteoroloških službi, registra i katastra pčelinje ispaše. U cilju poboljšanja i stvaranja uvjeta tehničkog i tehnološkog progresa, pčelarske organizacije u narednom periodu trebaju neprekidno raditi na predlaganju, osiguravanju i usmjeravanju potpora državnih i međunarodnih institucija te koristiti postojeće mogućnosti potpora iz fondova države, ističe Hodžić neke od zaključaka.

Na kongresu je utvrđeno i da svi akteri u lancu vrijednosti pčelarstva trebaju težiti boljem reguliranju institucionalno-pravnih okvira ove oblasti, kao i da prije svega zbog patvorenja meda i uvoza pčelinjih proizvoda slabije kvalitete po niskim cijenama, u narednom periodu neophodno je raditi na poboljšanju (inerne i eksterne) kontrole proizvoda na domaćem i međunarodnom  tržištu. Učesnici kongresa su predložili i poboljšanje nadzora i provođenje u praksu kvalitetnijih preventivnih mjera uz potporu veterinarskih službi i nadležnih organa, te rad na implementaciji najnovijih spoznaja o metodama prevencije bolesti pčela.

Usaglašavanje sa EU

– Naglasili smo posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti i promoviranju pčelinjih proizvoda s geografskim porijeklom, te raditi na usklađivanju zakonske regulative iz područja pčelarstva s legislativom EU. Pored ostalog potrebno je u najskorije vrijeme, poboljšati i urediti zakonsku regulativu za registraciju namjenskih vozila i pčelarskih prikolica, kao i ubrzati i pojednostaviti proceduru za prelazak s konvencionalnog na organsko pčelarstvo, istakli su učesnici skupa u Tuzli.

Između ostalih bitnih zaključaka, Hodžić ističe i da pčelinji proizvodi mogu biti značajna osnova za razvoj farmaceutske, kozmetičke i drugih srodnih industrijskih grana pa je njihova standardizacija osnovni preduvjet primjene u te svrhe.

– Potrebno je unaprijediti međunarodnu saradnju u cilju aplikacija na razvojne projekte iz oblasti pčelarstva, pčelinjih proizvoda i kompletnog lanca vrijednosti u ovoj oblast, postoji velika potreba stalnog obrazovanja pčelara kako bi povećali nivo znanja i vještina, i kako bi se pravilno primjenila usvojena znanja kao odgovor novim izazovima, dok će Kongres pčelarstva i pčelinjih proizvoda i u budućnosti nastojati poboljšati kvalitet rada dovođenjem na Kongres poznatih svjetskih imena iz oblasti pčelarstva, proizvodnje meda i pčelinjih proizvoda, standardizacije i apiterapije da prezentiraju najnovija naučna saznanja iz oblasti pčelarstva i pčelinjih proizvoda, istaknuto je.

Organizacioni odbor Kongresa / INZ

Back To Top