skip to Main Content

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA – NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I REZERVNIH DIJELOVA ZA VOZILA JU INZ

Poštovani,

Obavještavamo javnost da JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u narednom periodu planira da provede postupak javne nabavke usluga servisiranja i rezervnih dijelova za vozila JU Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, te u tu svrhu u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH, s ciljem pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata sa namjerom i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, objavljujemo nacrt tenderske dokumentacije.

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da najkasnije do 04.06.2024. u 10,00 h dostave svoje sugestije, savjete i/ili primjedbe na tendersku dokumentaciju.

Iste možete dostaviti putem maila [email protected]

U prilogu NA OVOM LINKU Je Tenderska dokumentacija.

S poštovanjem,

Back To Top