skip to Main Content

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA –  NABAVKA VAKCINA PROTIV HPV-a

Poštovani,
Obavještavamo javnost da JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u narednom periodu planira da provede postupak javne nabavke vakcina, vakcina protiv HPV-a (HPV – četverovalentno cjepivo protiv humanog papiloma virusa, humani tipovi 6, 11, 16 i 18, rekombinirano, adsorbirano, te u tu svrhu u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH, s ciljem pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata sa namjerom i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, objavljujemo nacrt tenderske dokumentacije.

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da najkasnije do 29.08.2023. u 10,00 h dostave svoje sugestije, savjete i/ili primjedbe na tendersku dokumentaciju. Iste možete dostaviti putem e-maila [email protected]

U prilogu NA OVOM LINKU je Tenderska dokumentacija.

 

Back To Top