skip to Main Content

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA – NABAVKA RADOVA NA SANACIJI

Poštovani,

Obavještavamo javnost da JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u narednom periodu planira da provede zajednički postupak javne nabavke radova na sanaciji, te u tu svrhu u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH, s ciljem pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata sa namjerom i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, objavljujemo nacrt tenderske dokumentacije.

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da najkasnije do 15.11.2023. u 10,00 h dostave svoje sugestije, savjete i/ili primjedbe na tendersku dokumentaciju. Iste možete dostaviti putem maila [email protected]

U prilogu NA OVOM LINKU je Tenderska dokumentacija.

(Objavljeno na web stranici 10.11.2023. godine)

Back To Top