skip to Main Content

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA – NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

Poštovani,

Obavještavamo javnost da JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u narednom periodu planira da provede postupak javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala te u tu svrhu u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH, s ciljem pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata sa namjerom i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, objavljujemo nacrt tenderske dokumentacije.

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da najkasnije do 22.03.2023. u 10,00 h dostave svoje sugestije, savjete i/ili primjedbe na tendersku dokumentaciju. Iste možete dostaviti putem maila [email protected]

U prilogu NA OVOM LINKU je Tenderska dokumentacija.

(Objavljeno, 17.03.2023. godine)

Back To Top