skip to Main Content

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA – NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

Poštovani,

Obavještavamo javnost da JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u narednom periodu planira da provede postupak javne nabavke laboratorijskog potrošnog materijala te u tu svrhu u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH, s ciljem pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata sa namjerom i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, objavljujemo nacrt tenderske dokumentacije.

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da najkasnije do 11.09.2023. u 10,00 h dostave svoje sugestije, savjete i/ili primjedbe na tendersku dokumentaciju. Iste možete dostaviti putem maila [email protected]

Tenderska dokumentacija se može preuzeti NA OVOM LINKU.

S poštovanjem,

Objavljeno : 06.09.2023. godine

Back To Top