skip to Main Content

Poštovani,

obavještavamo javnost da JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u narednom periodu planira da provede postupak javne nabavke usluga kalibracije opreme (ponovljeni postupak), te u tu svrhu u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH, s ciljem pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata sa namjerom i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, objavljujemo nacrt tenderske dokumentacije.

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da najkasnije do 20.12.2022. u 10,00 h dostave svoje sugestije, savjete i/ili primjedbe na tendersku dokumentaciju.

Možete ih dostaviti putem maila [email protected]

U prilogu NA OVOM LINKU je Tenderska dokumentacija.

Datum objave: 15.12.2022.

Back To Top