skip to Main Content

PRETHODNA PROVJERA TRŽIŠTA – NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA I REZERVNIH DIJELOVA ZA LABORATORIJSKU I MEDICINSKU OPREMU

Poštovani,

Obavještavamo javnost da JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u narednom periodu planira da provede postupak javne nabavka usluga servisiranja i rezervnih dijelova za laboratorijsku i medicinsku opremu, te u tu svrhu u skladu sa članom 14a. Zakona o javnim nabavkama BiH, s ciljem pripreme nabavke i informisanja privrednih subjekata sa namjerom i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavkom, objavljujemo nacrt tenderske dokumentacije.

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da najkasnije do 28.12.2022. u 10,00 h dostave svoje sugestije, savjete i/ili primjedbe na tendersku dokumentaciju. Iste možete dostaviti putem maila [email protected]

U prilogu NA OVOM LINKU je Tenderska dokumentacija.

(Objavljeno 23.12.2022. godine)

Back To Top