skip to Main Content

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE LOT 2 LOT 12

ODLUKA O PONIŠTENOM POSTUPKU LOT 2

ODLUKA O PONIŠTENOM POSTUPKU Nabavka usluga servisiranje i rezervnih dijelova za laboratorijsku i medicinsku opremu LOT 3

ODLUKA O PONIŠTENOM POSTUPKU – Nabavka usluga servisiranje i rezervnih dijelova za laboratorijsku i medicinsku opremu LOT 5

ODLUKA O PONIŠTENOM POSTUPKU – Nabavka usluga štampanja LOT 1 Štampa obrazaca i LOT 2 Štampa zdravstvenog i promotivnog materijala 

ODLUKA O PONIŠTENOM POSTUPKU – USLUGA – vanrednog servisiranja i rezervnih dijelova – LOT 2

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE SREDSTVA ZA DDD LOT 4 I LOT 5

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA – NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME LOT 1, 2, 3, 5, 6

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA – LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I HEMIKALIJA – LOT 3

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA – LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I HEMIKALIJA – LOT 4

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA – LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I HEMIKALIJA – LOT 5

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA – LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I HEMIKALIJA – LOT 3

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA – LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I HEMIKALIJA – LOT 4

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA – NABAVKA MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME – PONOVLJENI POSTUPAK – LOT 5

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBA – NABAVKA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I HEMIKALIJA (ponovljeni postupak)

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA – ODRŽAVANJE SOFTVERSKOG PROGRAMA IMEL

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA – ZBRINJAVANJE I UNIŠTAVANJE FARMACEUTSKOG I MEDICINSKOG OTPADA

 

Back To Top