skip to Main Content

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 9

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 11

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 9

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 11

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije- LOT 15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servisiranje motornih vozila i nabavka auto-dijelova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluga – mjerenje kvaliteta zraka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka roba – Nabavka ukapljenog naftnog plina-LPG

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluga – usluge štampanja – LOT1 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka usluga – usluge štampanja – LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije – LOT-1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije – LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije – LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – laboratorijski potrošni materijal i hemikalije – LOT 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vakcine – LOT 1, 2, 3, 4 i 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka rukavica i maski – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka rukavica i maski – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SREDSTVA ZA DDD LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SREDSTVA ZA DDD LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – SREDSTVA ZA DDD LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Štampanje knjiga, publikacija i drugog materijala LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Štampanje knjiga, publikacija i drugog materijala LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vakcina meningokokna

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servis laboratorijske opreme – LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servis laboratorijske opreme – LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vakcine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – računarska oprema

ODLUKA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka sredstava za dezinsekciju i herbicidi – LOT 1

ODLUKA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka sredstava za dezinsekciju i herbicidi – LOT 2

ODLUKA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka sredstava za dezinsekciju i herbicidi – LOT 3

ODLUKA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka sredstava za dezinsekciju i herbicidi – LOT 4

ODLUKA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka sredstava za dezinsekciju i herbicidi – LOT 5

Back To Top