skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 31.01. do 06.02. 2022. godine

U izvještajnom periodu od 31.01. do 06.02. 2022. godine, u prvom dijelu sedmice prisutan je polen lijeske (Corylus sp.) u niskim koncentracijama, a u drugom dijelu sedmice u umjerenim koncentracijama sa tendencijom daljnjeg rasta. Zabilježen je početak polinacije johe (Alnus), sa niskom koncentracijom polena tokom cijele sedmice.

Polen lijeske i johe je sa visokim stepenom alergenosti te se kod izuzetno osjetljivih osoba simptomi alergije mogu javiti već pri niskim koncentracijama.

Pored ove dvije biljne vrste tokom sedmice evidentirano je prisustvo polena čempresa/tise (Cupresus/Taxa), jasena (Fraxinus) i četinara (Pinaceae) u niskim koncentracijama.

Spore gljivice Alternaria zabilježene su u prvom dijelu sedmice u niskim koncentracijama.

Back To Top