skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 11.06. do 17.06.2021.

U izvještajnom periodu od 11.06. do 17.06.2021. godine evidentirana je smanjena koncentracija polena drvenastih biljnih vrsta (kraj polinacije) te povećano prisustvo polena iz porodice Poaceae (trava).

Tokom cijelog izvještajnog perioda došlo je do pada jutarnjih i dnevnih  temperatura te u skladu sa tim i pad koncentracije polena u zraku. Zabilježena je umjerena koncentracija polena trava tokom cijele sedmice sa tendencijom njenog daljnjeg prisustva.

Koncentracija ostalih biljnih vrsta je bila niska.

Ukupno je evidentirano 228 polenovih zrna/m3 zraka. Zastupljenost polena trava (Poaceae) 42,1 %, koprive (Urticaceae) 34,2 %, četinara (Pinaceae) 11,8 %, bokvice (Plantago) 3,0 %, lipe (Tilia) 6,1 % i tise/čempresi (Cupresus) 2,6 %.

Prema najavama meteorologa u narednoj sedmici, očekuje se poboljšanje vremenskih prilika sa povećanjem dnevnih temeparatura što bi moglo rezultirati većom koncentracijom polena u zraku.

Preporuke za narednu sedmicu

 Osim liječenja u olakšavanju simptoma proljetnih alergija izuzetno je važna i preventiva.

Prva preventivna mjera je izbjegavanje alergena na koji je osoba osjetljiva.

Za uspješnije izbjegavanje sezonskih alergena preporučuje se:

·         redovno pratiti bioprognozu, sedmične izvještaje i preporuke,

·          za vrijeme cvatnje biljaka držati zatvorene prozore stana i automobila za vrijeme vožnje,

·         izbjegavati boravak i fizičku aktivnost u području bujne vegetacije za vrijeme visoke koncentracije   polena  u zraku (od 8- 12 sati ujutro),

·         izbjegavati jutarnje provjetravanje prostorija kada je koncentracija polena najviša 

·          prostorije u kojima boravimo provjetravati kratko i u poslijepodnevnim satima, 

·          boravak u prirodi odgoditi za kasno poslijepodne ili večer, 

·         za vrijeme suhih i vjetrovitih dana izlaske izvan kuće ili stana reducirati na najmanju moguću mjeru, 

·         kosu prati svako večer jer se polenova  zrnca skupljaju na vlasima kose, 

·         izbjegavati dodirivanje lica, pogotovo sluznice očiju i nosa, koje je neizbježno kod nazalnih i konjuktivalnih simptoma, preporučuje se raditi papirnatom maramicom koju je odmah potrebno baciti u kantu za otpad.

Back To Top