skip to Main Content

INZ: Povećana biosigurnost u vrtićima ZDK i odobren nastavak rada

Ovlaštene osobe Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica su proteklih dana, zajedno sa odgovornim u predškolskim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona, vršio pregled, provjeru i dopunu biosigurnosnih mjera u svim ustanovama na području ZDK.

Nakon provedenih procedura, vrtići u ZDK su počeli sa radom, nakon što su, podsjećamo, odlukom Vlade ZDK je na osnovu preporuke Kriznog štaba ZDK 19. marta dobili odluku o privremenoj zabrani rada. Naredba je bila na snazi, uz omogućavanje vrtićima da nastave rad nakon što dobiju pozitivno mišljenje o ispunjavanju biosigurnosnih mjera. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji tokom koje smo razvili izuzetan partnerski odnos, kao i zajedničkog fronta i rješavanja problema tokom pandemije COVID-19, ovaj proces je obavljen u značajno kratkom roku.

Osnovna uloga i zadatak u radu Instituta u aktuelnoj situaciji koja je, manje-više, ista u cijelom svijetu, jeste donositi procedure, preporuke i prijedloge mjera u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja širenja COVID-19. Donošenje procedura za rad u raznim oblastima, pa i za predškolske ustanove, zasnovano je isključivo na preventivnim higijenskim mjerama koje su naša nadležnost.

Mjere su bile neophodne

Sve ove mjere donešene su referirajući se na prethodne preporuke WHO, Federalnog ministarstva zdravstva, ZZJZ FBiH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr. Milan Jovanović Batut” i sličnih.

– Naše procedure treba posmatrati isključivo kao preventivne higijenske procedure u kontekstu COVID-19, te analiza i donošenje ovih smjernica mogu zavisiti isključivo od “evidence based” pristupa i doktrine javno-zdravstvene struke. Sve procedure se donose u skladu sa epidemiološkim podacima, aktuelnom epidemiološkom situacijom koja se procjenjuje na osnovu epidemioloških pokazatelja i u skladu sa stručnim spoznajama o COVID-19 infekciji, na nivou kompletne populacije u ZDK i šire, a nikako na osnovu situacije u samo jednom segmentu društva, ističe doc. dr. Nino Hasanica, načelnik Službe za školsku higijenu INZ-a.

Od maja 2020. kada su vrtići prvi put počeli sa radom u pandemiji smjernice su se prilagođavale shodno razvoju epidemiološke situacije. Trenutno, sa epidemiološkog aspekta bi bilo potpuno opravdano da su grupe što je moguće manje. Nije suvišno ponoviti da je mjera naređena od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK i zaključkom podržana od strane Vlade ZDK nepopularna, ali istovremeno sa epidemiološkog i zdravstvenog aspekta neophodna.

– U prethodnih desetak dana zajednički smo poduzeli veoma konkretne korake da se vrtići otvore uz uvažavanje svih preventivnih higijenskih mjera, a sve u skladu sa “Akcionim planom za smanjenje rizika za obolijevanje od COVID-19 i povećanje biosigurnosti u predškolskim ustanovama sa ciljem njihovog ponovnog otvaranja” izrađenim od strane Službe za školsku higijenu Instituta. Zajednički cilj jeste postići što je moguće adekvatnije funkcionisanje društva u cjelini u izmijenjenim uslovima epidemije. Nakon prelaska škola na “online” sistem nastave i obustavljanja rada vrtića, kao i drugih donešenih Naredbi, o promjenama epidemiološke slike još uvijek je prerano govoriti. To će tumačiti isključivo epidemiolozi kao jedini nadležni i pozvani da tumače epidemiološke pokazatelje, koji ne uključuju samo brojeve, ističe Hasanica.

Provedene su aktivnosti na pohađanju online kursa o biosigurnosti više od 400 zaposlenika predškolskih ustanova na području ZDK, posjetama timova Instituta predškolskim ustanovama, provođenju dezinfekcije i kontroli sanitacije u ustanovama, revidiranju planova internog nadzora i kontrole nad biosigurnosnim aspektima, uz detaljan i precizan opis svake mjere sa precizno definisanom matricom odgovornosti, a sve na osnovu prethodnih Procedura i aktuelnih Izmjena i dopuna Procedure za rad predškolskih ustanova, te načinu analize i izvještavanja prema svim relevantnim instancama.

“Kurs za povećanje biosigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama u kontekstu COVID-19”, tj. set video materijala, imao je za cilj da podsjeti na informacije i procedure koje su u predškolskim ustanovama već od ranije provođene. Služba za školsku higijenu Instituta vršila je monitoring pohađanja kursa putem Moodle platforme.

Provjere stepena biosigurnosti

Na osnovu Zaključka Vlade ZDK broj 02-33-4251/21 od 30.03.2021. godine, čiji su sastavni dio Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK, u dijelu IV – Naredbe za predškolske ustanove, tačkom 2. definisano je da predškolske ustanove mogu početi sa radom prije isteka važenja Naredbe uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Instituta o ispunjenosti utvrđenih biosigurnosnih mjera, koje treba biti istaknuto na ulazu u objekat.

Analizom podataka i informacija prikupljenih u aktivnostima definisanim “Akcionim planom” i “Izmjenama i dopunama Procedura za rad predškolskih ustanova – vodič za unapređenje biosigurnosti u vrtićima”, prema prethodno pomenutoj Naredbi, donešena su te predškolskim ustanovama tokom prethodnog dana dostavljena Mišljenja o ispunjenosti utvrđenih biosigurnosnih mjera za rad predškolskih ustanova.

– U skladu sa ostvarenim nivoom biosigurnosti, predškolska ustanova se obavezuje da provodi sve aktuelne preventivne higijenske mjere radi očuvanja zdravlja korisnika, uposlenika, a time indirektno i šire zajednice, te na taj način utiče na smanjenje rizika za obolijevanje od COVID-19. Institut, u skladu sa pomenutim “Akcionim planom” zadržava pravo povremene provjere ispunjenosti utvrđenih biosigurnosnih mjera i revizije svog mišljenja. Smatramo da smo zajednički dali izuzetno značajan doprinos očuvanju zdravlja i smanjenju rizika od širenja COVID-19 među djecom i zaposlenicima vrtića, ali što je posebno važno i šire u lokalnoj zajednici. Predškolske ustanove smo zamolili da istraju u provođenju preventivnih higijenskih procedura i mjera. Prema našem akcionom planu nastavit ćemo da pratimo i unapređujemo rad zajednički, uz vođenje principom smanjenja rizika od COVID-19 kakvu god to mjeru u datom momentu iziskivalo, navodi Hasanica.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane

Back To Top