skip to Main Content

INZ na Savjetovanju Komore sanitarnih inžinjera FBiH

Komora sanitarnih inžinjera FBiH je proteklog vikenda u saradnji sa Food Consultingom, Institutom za certificiranjem sistema BiH i firmama Teh i Milkprocesing organizirala treće (3.) stručno savjetovanje “Sigurno poslovanje sa hranom”. Savjetovanje je bilo namijenjeno svim subjektima u poslovanju sa hranom, turističkim djelatnicima, stručnjacima iz zdravstva, članovima Komore sanitarnih inžinjera FBiH, naučnim aktivistima, te drugim zainteresovanim iz oblasti sigurnosti hrane.

Na skupu u Sarajevu učestvovali su i članovi Komore, naši zaposlenici Mario Šupuković i Nermin Imamović, dok je jedan od predavača u cjelodnevnom programu bio i menadžer kvaliteta (QM) INZ-a Benjamin Čaušević, magistar upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane. On je prezentirao rad na temu “Sljedivost i implementacija planova samokontrole u poslovanju sa hranom”.

Back To Top