skip to Main Content

Institut za zdravlje i sigurnost hrane zadovoljava sve uslove u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti i prostorija propisanih Pravilnikom o uslovima / uvjetima u pogledu stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uslova / uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna / gospodarska društva odnosno fizičke osobe – obrtnici za obavljanje i provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službene novine Federacije BiH“, 30/16).

Odjeljenje za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao zasebna organizaciona jedinica unutar Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) pruža stručne usluge zaštite iz oblasti DDD, za što posjeduje Rješenje Ministarstva zdravstva FBiH broj 03-37-6422/17 od 29.11.2017.godine.

Prema Pravilniku o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Stav II, član 4.) :

  • DEZINFEKCIJA označavava skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površinama,  predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru;
  • DEZINSEKCIJA predstavlja skup različitih postupaka koji se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije štetnika / štetočina – najmanje do praga štetnosti, zaustavljajući rast i razmnožavanje ili potpuno uništavajući prisutnu populaciju štetnih insekata, koji su i prenosnici uzročnika zaraznih oboljenja, koji parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje  ili su skladišni štetnici u hrani;
  • DERATIZACIJA podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje, odnosno sve metode kojima se reducira  broj ili onemogućava prisustvo štetnih glodara u stambenim i poslovnim prostorima, njihovoj okolini kao i drugim prostorima, mjestima boravka ljudi i vršenja proizvodno prodajnih djelatnosti.

Uposlenici Odjeljenja za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, shodno zahtjevu klijenta, vrše pregled i procjenu samog stanja na terenu, te u skladu sa utvrđenim stanjem predlažu klijentu najpovoljnije rješenje uz predočenje detaljnog procesa rada odnosno provođenja specifičnih mjera.

Odjeljenje za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju obavlja :

  • Monitoring trenutnog stanja i moguće prisutnosti štetočina i nametnika u objektu;
  • Pripremu detaljnog plana, programa i načina izvođenja DDD mjera;
  • Obrazloženje javno – zdravstvenog značaja provođenja DDD mjera;
  • Dostavlja sigurnosno tehničke liste i specifikacije (STL) sredstava koja koristi (II ili III grupa), sa informacijama o sastavu i dužini djelovanja, mjerama i sredstvima za sprečavanje trovanja, simptomima trovanja i načinu pružanja prve pomoći u slučaju trovanja;
  • Upoznavanje klijenta sa dužinom trajanja izvođenja postupka i rokovima obavljanja preventivnih, kurativnih i korektivnih mjera i drugih informacija vezanih za provođenje DDD mjera;
  • Evaluaciju učinkovitosti provedenih DDD mjera.

Rukovodilac Odjeljenja Admir  Gluhić; 

admir.gluhic@inz.ba

tel.032/205-352; GSM 061/846-903

 

 

 

 

 

Back To Top