skip to Main Content

Federalni štab CZ: Priznanja i za Institut i dr. Huseinagića

Povodom 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni štab civilne zaštite na svojoj 43. redovnoj sjednici održanoj 23.02.2021. godine donio je Odluku o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite pojedincima i kolektivima, pravnim licima, društvenim i drugim organizacijama i udruženjima za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja u toku 2020. godine.

Međunarodni Dan civilne zaštite, koji se obilježava i kao Dan civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, prilika je da se zahvali onima koji su u protekloj godini pokazali visok nivo profesionalizma i humanosti u prevenciji i borbi protiv nesreća ali i onima koji su, spašavajući tuđe živote i materijalna dobra, rizikovali svoje.

Nije bilo lako odgovoriti na sve izazove u godini koju je obilježila pojava i širenje koronavirusa (COVID-19). Civilna zaštita na svim nivoima, pojedinci, kolektivi i svi koji su nesebično pomagali u borbi sa pandemijom pokazali su spremnost i dali veliki doprinos u prevazilaženju stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa koja je zahvatila cijeli svijet pa tako i Federaciju BiH.

Plaketu, značku, pisanu pohvalu i pisanu zahvalnicu civilne zaštite za posebne zasluge u oblasti zaštite i spašavanja tokom 2020. godine, koje povodom 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, dodjeljuje Federalni štab civilne zaštite (FŠCZ), dobila su 82 kolektiva i pojedinca. Zbog pandemije koronavirusa (COVID-19), ozbiljno pogoršane epidemiološke situacije i poštivanja propisanih mjera, Svečana sjednica FŠCZ, na kojoj su priznanja trebala biti uručena dobitnicima, neće se održati već su im dostavljena putem poštom.

Objavljujemo imena dobitnika priznanja CZ, koji su iz Zeničko-dobojskog kantona:

Značku civilne zaštite za izuzetnu hrabrost, humanost i samopožrtvovanje u zaštiti i spašavanju u Federaciji BiH, dobio je Zehrudin Karić (Zenica).

Značku civilne zaštite za postignute rezultate u radu na organizovanju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH dobili su: Sanjin Smriko (Zenica), Belma Mahmić (Zenica) i dr. Senad Huseinagić (Zenica).

Pisanu pohvalu civilne zaštite za uloženi trud, zalaganje i ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, dobio je Semir Šatorović (Zenica).

Pisane zahvalnice civilne zaštite za uspješnu saradnju i doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u Federaciji BiH dobili su sljedeći pojedinci i kolektivi: Kantonalna direkcija robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, JU Kantonalna bolnica Zenica, Opća bolnica Tešanj, Delibašić – poliuretani d.o.o Kakanj, TRGOŠPED d.o.o. Kakanj, TRANS-PUTEVI d.o.o. Doboj Jug, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Zbog pandemije koronavirusa (COVID-19), ozbiljno pogoršane epidemiološke situacije i poštivanja propisanih mjera, Svečana sjednica FŠCZ, na kojoj su priznanja trebala biti uručena dobitnicima, neće se održati već su im dostavljena poštom.

Back To Top