skip to Main Content

Ekipa Službe za školsku higijenu u posjeti kolegama u SBK

Ekipa Službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost Zenica danas je posjetila kolege u Odsjeku za promotivno preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece i mladih Zavoda za javno zdravstvo Srednjebosanskog kantona (SBK). Tokom posjete je preciziran dogovor oko realizacije zajedničkih projekata koji su vezani za monitoring i evaluaciju rasta i razvoja djece i mladih, promociju zdravlja, prevenciju bolesti, te praćenje sanitarno-higijenskih karakteristika školskih objekata.
(Foto: Zavod za javno zdravstvo SBK)
Back To Top