skip to Main Content

Edukativna brošura: ZOONOZE – uvijek aktuelne bolesti

Edukativna brošura: ZOONOZE – uvijek aktuelne bolesti – Grupa zaraznih bolesti koje se nazivaju zoonoze vrlo su aktuelne bolesti, pa su stručnjaci Instituta za zdravlje i sigurnost hrane priredili edukativni materijal – brošuru o zoonozama, uz niz značajnih i korisnih informacija o najpoznatijim zoonozama, te njihovom utjecaju na život ljudi, životinja i okolinu.

Zoonoze su i dalje vrlo značajne bolesti sa javno-zdravstvenog aspekta, pa samim tim i veterinarskog javnog zdravstva koje je esencijalni dio javnog zdravstva koje uključuje kooperaciju između disciplina povezanih u
zdravstvenu trijadu: ljudi – životinje – okoliš i sve njihove interakcije.

Razlog aktuelnosti zoonoza treba potražiti u zamršenoj vezi između zdravlja ljudi i zdravlja životinja, te njihovoj proizvodnji. Veza između ljudske i životinjske populacije, te okolišem koji ih okružuje je narocito bliska u regijama u razvoju u kojima životinje osiguravaju transport, vucu, gorivo, odjecu, te proteine (meso, mlijeko, jaja). I u razvijenim zemljama, kao i u onim u razvoju ta povezanost može dovesti do ozbiljnih rizika po javno zdravlje s velikim ekonomskim posljedicama.

DOWNLOAD BROŠURE U PDF FORMATU MOŽETE IZVRŠITI OVDJE

Pročitajte sadržaj cijele brošure u nastavku – vaš INZ

Back To Top