skip to Main Content

Dan jednog zdravlja 2020

“DAN JEDNOG ZDRAVLJA 2020“ (eng. “ONE HEALTH DAY 2020“)

JEDNO ZDRAVLJE (eng. “One Health“) je saradnički, multisektorski i transdisciplinarni pristup – podrazumijeva rad na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou – kako bi se postigli optimalni ishodi zdravlja i blagostanja prepoznajući međusobne veze između ljudi, životinja, biljaka i njihovog zajedničkog okruženja. Može se reći da Jedno Zdravlje predstavlja timski rad i saradnju stručnjaka različitih profila na jednom istom problemu.

DAN JEDNOG ZDRAVLJA odgovara na hitnu potrebu transdisciplinarnog “One Health“ pristupa prema rješavanju današnjih kritičnih globalnih zdravstvenih izazova. Pravovremena je inicijativa koja daje znanstvenicima i zagovaračima snažan glas za prelazak s postojećeg provincijskog pristupa na pojavu zaraznih bolesti, antimikrobne rezistencije, klimatskih promjena, zagađenja okoliša i mnogih drugih problema na holistički zadani način poslovanja.

Ove godine proslava Dana Jednog Zdravlja posebno je značajna. Pred pandemijom COVID-19, “One Health“ se prepoznaje i prihvaća po potrebi sada više nego ikad. Što se tiče zoonoznih bolesti, javnost počinje shvaćati da sada živimo ono o čemu globalna “One Health“ zajednica podučava i upozorava više od 15 godina. Sada je hitnije nego ikad da se “One Health“ način razmišljanja i djelovanja postavi kao zadani način poslovanja na svim nivoima akademske zajednice, istraživanja, vlade i politike.

“One Health“ je pokret za uspostavljanje ravnopravne, sveobuhvatne saradnje, kako u istraživanjima, tako i u primijenjenim naukama, između arena zdravlja ljudi i životinja, hemičara, inženjera i socijalnih radnika, stomatologa, medicinskih sestara, poljoprivrednika i proizvođača hrane, zdravlja divljih životinja i okoliša, kao i mnogih drugih srodnih disciplina koje spadaju u njegovu nadležnost. Već 2010. godine Svjetska banka prepoznala je i objavila dokumentirane dokaze koji podržavaju koristi pristupa “Jedno zdravlje“ u prevenciji bolesti, javnom zdravlju i globalnoj sigurnosti. Danas pristup “One Health“ sve više prihvaćaju brojne velike međunarodne organizacije poput Svjetske medicinske asocijacije (WMA), Svjetske veterinarske asocijacije (WVA), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO ), Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE), Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) i Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA). 

Treba naglasiti i da uvođenje “One Health“ pristupa donosi sasvim sigurno i ekonomske benefite, kako u oblasti medicine i veterinarstva, tako i u drugim oblastima, a koji su u posljednjoj deceniji obrazloženi u nekoliko objavljenih radova i publikacija, kao što su:

  • Infectious disease and economics: The case for considering multi-sectoral impacts, Smith KM, Machalaba CC, Seifman R, Feferholtz Y, Karesh WB, One Health, Vol 7, June 2019, https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2018.100080;
  • Societal cost of zoonoses: One Health economics, Article from free online course ‘One Health: Connecting Humans, Animals and the Environment’, Accessed 2-4-19, https://www.futurelearn.com/courses/one-health/0/steps/25480;
  • Economics of bovine tuberculosis: a one health issue. Azami HY, Zinsstag J, Chapter 3 (Page no: 31) in Bovine Tuberculosis, Editors: Chambers M, Gordon S, Olea-Popelka F, Barrow P, 2018, ISBN9781786391520, DOI 10.1079/9781786391520.0000, https://www.cabi.org/vetmedresource/ebook/20183117957;
  • Economics of One Health: Costs and benefits of integrated West Nile virus surveillance in Emilia-Romagna. Paternoster G, Martins SB, Mattivi A, Cagarelli R, Angelini P, Bellini R, Santi A, Galletti G, Pupella S, Marano G, Copello F, Rushton J, Stärk KDC, Tamba M, PLOS, November 27, 2017, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188156;
  • One Health Economics to confront disease threats. Machalaba C, Smith KM, Awada L, Berry K, Berthe F, Bouley TA, Bruce M, Cortiñas Abrahantes J, El Turabi A, Feferholtz Y, Flynn L, Fournié G, Andre A, Grace D, Jonas O, Kimani T, Le Gall F, Miranda JJ, Peyre M, Pinto J, Ross N, Rüegg SR, Salerno RH, Seifman R, Zambrana-Torrelio C, Karesh WB. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2017 Jun 1;111(6):235-237. doi: 10.1093/trstmh/trx039;
  • One health economics for healthy people, agriculture and environment, The World Bank Blog post On Mon, 02/06/2017 by Franck Berthe, Timothy Bouley, Patrick Osewe, http://blogs.worldbank.org/health/one-health-economics-healthy-people-agriculture-and-environment i dr.

Naročito na ovaj dan, kada se po peti put obilježava Dan Jednog Zdravlja, treba naglasiti i značaj edukacije o Jednom Zdravlju, svih generacija, a naročito djece i omladine, koji jesu naša budućnost i budućnost naše planete.

Također, One health pristup uvažava i podržava svih 17 Ciljeva Održivog Razvoja (Agenda SDG 2030), a svaki pojedinac može da da svoj doprinos ostvarenju ovih ciljeva, jer došlo je vrijeme kada svi mi treba da „mislimo globalno a djelujemo lokalno i globalno“. 

“One Health“ – za bolju budućnost svih nas.

ONE HEALTH – ONE WORLD – ONE FUTURE

#OneHealth

Back To Top