skip to Main Content

Bh. privrednici i stručnjaci za hranu rame uz rame sa evropskim kolegama najesen u Opatiji

Nastavni zavod za javno zdravstvo “Andrija Štampar” u Zagrebu je bio domaćin sastanka Organizacionog odbora Trećeg međunarodnog kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane “Hrana, zdravlje i klimatske promjene”.

Skup okuplja stručnjake različitih profila uključene u lanac proizvodnje hrane, od države, proizvođača, distributera, kontrolora, istovremeno struke i potrošača, ali i medija koji su odgovorni za informiranje javnosti o aktuelnim temama, a ove godine je planiran u Opatiji (Hrvatska) od 10. do 13. novembra.

Podsjećamo, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je suorganizator ovog skupa, jedina naučno-zdravstvena institucija iz BiH koja je uključena u organizaciju ovog međunarodnog skupa.

Kongres organizuje Nastavni zavod “Dr. Andrija Štampar”, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC), a suorganizatori su zdravstvene i naučne institucije iz regiona.

Već je najavljeno učešće stotina sudionika, velik broj gostujućih predavača iz cijelog svijeta, koji svoja zanimljiva izlaganja predstavljaju u obliku brojnih plenarnih predavanja, usmenih izlaganja, satelitskih simpozija, radionica i postera.

Zamjenik direktora i predstavnik INZ-a na skupu dr.vet.med. Muhamed Gladan je istakao da je već ostvaren kontakt sa potencijalnim učesnicima iz BiH, koji kongres vide kao sjajnu priliku da se na jednom mjestu obrate i predstave stotinama stručnjaka i zvaničnika Hrvatske, regiona i Evropske Unije.

Plasman bh. proizvoda u EU

Na sastanku je iskazana i želja institucija Hrvatske, kao i samih organizatora, da uključe što veći broj bosanskohercegovačkih kompanija, udruženja i institucija, koje će imati mogućnost da tokom tri dana kongresa organizuju bilaterarne i plenarne susrete sa kolegama iz EU. Poseban interes imaće bh. Proizvođači hrane koji već proizvode i prodaju ili imaju namjeru plasirati svoje proizvode na EU tržište, ali i institucije i organizacije koje „prate“ tu proizvodnju i plasman.

Teme na skupu će biti sigurnost i kvaliteta hrane, utvrđivanje izvornosti, geografskog porijekla, patvorenosti hrane, utjecaj hrane na zdravlje potrošača, ali i klimatske promjene. Teme su i Nanotehnologija i hrana, Mikotoksini i biljni toksini, Pesticidi i veterinarski lijekovi, Mikrobiologija hrane, FCM, Zdravstveni turizam i hrana, Kvaliteta hrane, Akreditacija i certifikacija, Food fraud / Prevare vezane uz hranu, Alergije i hrana, Kontaminanti u hrani, Metali, Dodaci prehrani i obogaćena hrana, Antimikrobna rezistencija, te Sigurnost hrane-zoonoze.

Biće organizirana i dva okrugla stola- Hrana i klimatske promjene i Klimatske promjene, kao i dvije Radionice – Rizici u analizi hrane – Hrvatsko mjeriteljsko društvo, te Označavanje i deklariranje hrane (eko i ostala hrana), označavanje zemlje porijekla, eko deklaracije, primjeri iz prakse.

Istaknuto je da je Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica “poveznica” bh. udruženjima, institucijama i kompanijama, koje namjeravaju da nastupe sa stručnim radovima ili učesnicima koji će ostvariti kontakt s kolegama.

Dva svjetska skupa na jednom mjestu 2022. godine

Zanimljivo je da organizatori već uveliko “kuju planove” za naredni, četvrti kongres u 2022. godini, kada Međunarodni kongres o sigurnosti hrane u organizaciji ovih institucija, uključujući bosanskohercegovački INZ, biti “spojen” sa šestom IMEKO “foods” konferencijom, najvećom svjetskom konferencijom mjeriteljstva u hrani.

IMEKO je nevladina federacija 42 internacionalne i nacionalne organizacije, koje se bave kvalitetom, mjeriteljstvom i sigurnosti hrane. Oba skupa će, kako je najavljeno na sastanku u Zagrebu, biti istovremeno održana u novembru 2022. u Dubrovniku.

Kako ističe dr. Gladan, učešće INZ-a u organizaciji, ali i pristupanje niza bh. kompanija i institucija “evropskom vozu” u oblasti zdravlja i sigurnosti hrane istovremeno otvara tržište EU našoj privredi, jer bez poštovanja i provođenja evropskih procedura u ovim oblastima našim proizvodima nema pristupa EU tržištu.

Skup više od 400 stručnjaka, koliko je planirano da ih iz cijele Evrope dođe u novembru u Opatiju, prava je prilika za “uvezivanje” i praćenje trendova  u ovim oblastima.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top