skip to Main Content

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a – INZ.BA

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a se obilježava svake godine 1. decembra

Ovaj dan obilježava početak godišnje kampanje koja ima za cilj da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbjedi edukacija i promoviše podizanje svijesti o problemima u vezi sa HIV/AIDS-om. Milion osoba je u jednoj, 2016. godini umrlo širom svijeta od AIDS-a.
Ovaj dan je prvi put obilježavan 1988. godine, nakon održavanja svjetskog samita ministara zdravlja, sa kojeg je upućen poziv za duhom socijalne tolerancije i unaprijenenja razmjene informacija o HIV/AIDS-u. Svjetski dan borbe protiv AIDS-a je posvećen jačanju globalnih napora suočavanja sa izazovima AIDS pandemije.
Na kraju prošle godine oko 36,7 miliona ljudi je živjelo sa HIV infekcijom, od čega je oko 1,8 miliona novoinficiranih u toj godini.
Osnovna tema ovogodišnje kampanje je “Moje zdravlje, moje pravo”, s fokusom na pravo na zdravlje i izazove s kojima se suočavaju ljudi širom svijeta u ostvarivanju svojih prava. To uključuje pravo na prevenciju i liječenje, s poštovanjem i dostojanstvom, i bez diskriminacije.
Pod sloganom “Svi se računaju”, Svjetska zdravstvena organizacija će se zalagati za pristup sigurnim, efikasnim, kvalitetnim i pristupačnim lijekovima, uključujući lijekove, dijagnostiku i druge zdravstvene proizvode, kao i usluge zdravstvene zaštite za sve ljude u potrebi, a takođe i osigurati zaštitu od finansijskih rizika.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, do kraja 2017. godine u FBiH je registrirana 201 osoba sa dijagnosticiranom HIV infekcijom, od kojih su 93 osobe oboljele od AIDS-a. U tom razdoblju, 47 oboljelih osoba je umrlo. Najveći broj HIV slučajeva (trećina) registrira se u dobnoj grupi od 30-39 godina.
U posljednjih pet godina u Federaciji BiH prosječno se registrira 13 novih slučajeva infekcije HIV-om, što čini stopu od šest slučajeva na milion stanovnika, odnosno predstavlja nisku razinu HIV epidemije. U 2017. godini, u Federaciji BiH registrirano je pet novih slučajeva zaraze HIV-om, a slučajevi AIDS-a nisu registrirani.
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Back To Top