skip to Main Content

Informacija i fotografije sa održanog skupa Analiza ankete na temu međuvršnjačko nasilje – INZ

PREZENTACIJA ISTRAŽIVANJA “SITUACIONA ANALIZA STANJA U OBLASTI MEĐUVRŠNJAČKOG NASILJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA ZDK”, TE OSTALIH AKTIVNOSTI IZ OBLASTI MENTALNE HIGIJENE

Institut za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) Zenica organizirao je javnu prezentaciju istraživanja “Mapiranje stanja u oblasti međuvršnjačkog nasilja u osnovnim školama u ZDK”, koja je održana na Maloj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici.

INZ i njegova Služba za školsku higijenu je jedna od rijetkih javno-zdravstvenih ustanova koja kontinuirano radi na unapređivanju aktivnosti iz oblasti mentalne higijene. Istraživanje „Situaciona analiza stanja u oblasti međuvršnjačkog nasilja u osnovnim školama Zeničko-dobojskog kantona“ proveo je multidisciplinarni tim u toku 2016. i 2017. godine u 38 odjeljenja iz 27 osnovnih škola.

Prezentacija istraživanja je održana na maloj sceni “Žarko Mijatović” BNP Zenica, koje je i partner INZ-a u kontinuiranim aktivnostima ovog tipa. Prezentaciji su se odazvali niza predstavnici institucija i ustanova, Vlade ZDK, kantonalnih (ZDK) ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, zdravstva unutrašnjih poslova, ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, Pedagoškog zavoda Zenica, Centara za mentalno zdravlje Domova zdravlja po općinama, Zavoda za bolesti ovisnosti ZDK, Službe za psihijatriju Kantonalne bolnice Zenica, Medicinskog i Pravnog fakulteta, te Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, Centara za socijalni rad po općinama, Dječijeg doma “Dom porodica” Zenica, Kazneno-popravnog doma Zenica, te značajnog broja od 27 osnovnih škola sa područja ZDK u kojima je provedeno istraživanje.

Prezentacija ovog istraživanja provodi se u povodu nedavno obilježenog Svjetskog dana mentalnog zdravlja. U jednoiposatnoj diskusiji učestvovali su predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, učesnici i akteri projekta, ali i predstavnici osnovnih i srednjih škola iz ZDK, policije, socijalni i pedagoški radnici iz nekoliko općina i gradova ZDK.

Autorski tim  koji je radio na njenoj izradi bio je multidisciplinaran, sastavljen od zaposlenika i saradnika Službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, i to: diplomiranih medicinskih sestara/tehničara, inženjera informatike/statističara, diplomiranog psihologa, diplomiranog socijalnog pedagoga, doktora zdravstvenih nauka, te ljekara magistra nauka i specijaliste socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva.

Aktuelnost teme istraživanja potakla je obimnu diskusiju i aktivno učešće svih prisutnih prezentatora i gostiju. Cilj istraživanja je bio prikupiti podatke o učestalosti i percepciji međuvršnjačkog nasilja i dati  na uvid javnosti uopšte, ali prije svega stručnoj javnosti i relevantnim organima i institucijama koji su dio kruga postupanja u oblasti međuvršnjačkog nasilja. Također, date su generalne preporuke za dalji rad u navedenoj oblasti i buduća istraživanja. Ciljevi i zadaci istraživanja su ostvareni, s obzirom na činjenicu da ono predstavlja inicijalnu sliku trenutnog stanja u osnovnim školama i daje putokaz ka postupanju u narednom vremenskom periodu kako bi poboljšali sveukupno stanje u ovom segmentu.

Iz ukupnog uzorka učenika svih osnovnih škola na području ZDK, metodom slučajnog uzorka ukupno je odabrano 38 odjeljenja iz 27 osnovnih škola. Uzorkovanje je obuhvatilo učenike od šestog do devetog razreda osnovne škole. Također, anketirani su i nastavnici razredne nastave, pedagozi kao i roditelji koji su uključeni u Vijeće roditelja.

Služba za školsku higijenu koja djeluje u okviru Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica kroz svoje redovne aktivnosti u oblasti promocije zdravlje, prevencije i mentalne higijene usmjerena je i na suzbijanje društveno-negativnog ponašanja, promovisanje društveno pozitivnih vrijednosti i sprječavanje nasilja. S tim u vezi, a u svrhu budućeg planiranja i djelovanja na prevenciji vršnjačkog nasilja bili su potrebni podaci o rasprostranjenosti i oblicima vršnjačkog nasilja, podaci o percepciji učenika i školskog osoblja, te podaci o ukupnom angažmanu i oblicima rada školskog osoblja, roditelja i učenika na prevenciji i rješavanju problema vršnjačkog nasilja.

Osim već pomenutog istraživanja, Služba za školsku higijenu kontinuirano sarađuje sa svojim partnerima u provođenju ovih aktivnosti.

U saradnji sa Dječijom, omladinskom i lutkarskom scenom Bosanskog narodnog pozorišta Zenica organizovan je veliki broj izvedbi edukativnih pozorišnih predstava „Kamenje“ i “Fejsbukovci – (de)generacija”. Ove izvedbe su popraćene interaktivnim radionicama sa učenicima provedenim alternativnim metodama zdravstveno-odgojnog rada po metodologiji procesne drame. To je, dakle, dio većeg projekta koji se bavi problemom nasilja mladih i među mladima te otvara pitanja odgovornosti za nasilničko ponašanje i sankcionisanje. Tokom predstava uvijek postoje interaktivni dijelovi gdje glumci komuniciraju s publikom o slučaju o kojem govori predstava. Nakon predstave, na izlazu, gledaoci su pozvani da glasaju pomoću žetona (crvenog ili zelenog) o rješenju situacije iz predstave.

Pod pojmom vršnjačkog nasilja se obično podrazumijevaju ona ponašanja koja su u engleskom jeziku definisana pojmom “bullying”. Tako definisano nasilje među školskom djecom obuhvata agresivno ponašanje kojem je namjera da se povrijedi ili ugrozi druga osoba. Poznate su mnoge posljedice vršnjačkog nasilja koje mogu biti vrlo ozbiljne po fizičko zdravlje, psihološku stabilnost i socijalnu ravnotežu, te, na kraju, život žrtve.

Prezentacija ovog istraživanja provodi se u povodu nedavno obilježenog Svjetskog dana mentalnog zdravlja, u saradnji sa Virtuelnim centrom za promociju zdravlja i prevenciju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica – Zavod za javno zdravstvo – Služba za školsku higijenu

 

Back To Top